Forum for Bæredygtige indkøb

Baggrund og formål

Forum for Bæredygtige Indkøb er nedsat af miljøministeren for at fremme det miljøbevidste og ansvarlige indkøb af varer og tjenesteydelser blandt professionelle indkøbere – både i offentlige og private virksomheder. Forum for Bæredygtige Indkøb blev lanceret i oktober 2010. Forummet er åbent for alle med interesse for bæredygtige indkøb.

Forum for Bæredygtige Indkøb består af tre niveauer: 1) en styregruppe af inviterede organisationer, 2) temagrupper, 3) almindelige medlemmer.

I styregruppen deltager repræsentanter fra forskellige organisationer med interesse for professionelle indkøb. Formand og næstformand er udpeget af miljøministeren.

Se hvem der sidder i styregruppe for Forum for Bæredygtige Indkøb

Læs mere om Forum for Bæredygtige Indkøb

Forum for Bæredygtige Indkøb bygger videre på erfaringerne fra det tidligere Panel for professionelle miljøbevidste indkøb.