Miljøstyrelsens Biocidpanel

Baggrund/formål:

Biocidpanelet er et forpligtende samarbejde mellem Miljøstyrelsen og
interessenter på biocidområdet med det formål at skabe størst mulig sikkerhed for mennesker og miljø. 

Biocidpanelet har pt. følgende faste medlemmer:

Navn

Er udpeget af miljøministeren

Er udpeget af miljøministeren efter indstilling

Periode for udnævnelse

Vederlag

Sonja Canger, kontorchef, Miljøstyrelsen (formand for Biocidpanelet)

Nej  Nej

Ubegrænset

-

Anna Høgberg, Afdelingsleder Landbrug og Fødevarer (erstattes 1. maj af Seniorkonsulent Anders Grønlund)

Nej

Nej

Ubegrænset

-

Annette Harbo Dahl, Konsulent, Danmarks Farve- og Limindustri 

Nej

Nej

Ubegrænset

-

Bent Horn Andersen, Kontorchef, Arbejdstilsynet 

Nej

Nej

Ubegrænset

-

Cathrine Boteju, Konsulent, SPT (erstattes under kommende barsel af Per Langholz) 

Nej

Nej

Ubegrænset

-

Christian Stab Jensen, Statens Serum Institut

Nej

Nej

Ubegrænset

-

Claus Bøgelund, Vicedirektør, De Samvirkende Købmænd

Nej

Nej

Ubegrænset

-

Claus Schultz, Formand for brancheforeningen for skadedyrsfirmaer

Nej

Nej

Ubegrænset

-

Jacob Lamm Zeuthen, Miljøchef, Dansk Erhverv

Nej

Nej

Ubegrænset

-

Jan Skov Nørby, Kemi & Life Science

Nej

Nej

Ubegrænset

-

Jens Birkeholm, Direktør, Dansk Detail 

Nej

Nej

Ubegrænset

-

Jesper Lund-Larsen, Miljø- og arbejdsmiljøpolitikkonsulent, 3F  

Nej

Nej

Ubegrænset

-

Lisbeth Engel Hansen, Kriteriechef, Miljømærkning Danmark Nej Nej Ubegrænset -

Mikael Koch, Direktør, Træinformation

Nej  Nej Ubegrænset -

Rikke Lundsgaard, Danmarks Naturfredningsforening (erstattes 1. maj af Walter Brüsch)

Nej Nej Ubegrænset -

Charlotta Wallensten, Funktionsleder for biocidområdet, Miljøstyrelsen

Nej Nej Ubegrænset  

Søren Mark Jensen, Miljøstyrelsen (sekretær for Biocidpanelet)

Nej Nej Ubegrænset