Bestyrelsen for Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Bestyrelsen for Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP).

Baggrund/formål

Bestyrelsen træffer beslutning om den nærmere gennemførelse af aktiviteterne under Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP).

Navn Er udpeget af ministeren

Er udpeget af miljøministeren 
efter indstilling fra

Periode for udnævnelse Vederlag

Formand
Pernille Blach
Hansen
Group Vice President for
Kvalitet og bæredygtighed
ved Grundfos

 Ja   marts 2015 -
marts 2019
 Ja

Jannicke schultz-Petersen
Business Advisor

  Erhvers- og Vækstminister april 2015 -
april 2019
 Ja

Jørn Jespersen, Direktør
for Dansk Miljøteknologi

  Fødevareministeren

april 2015 -
april 2019

 Ja
Jonas Engberg, Bæredyg-
tighedschef ved IKEA
 Ja   april 2015 -
april 2019
 nej

Signe Kongbro, Partner
og leder af bæredygtig-
hedsafdeling ved Henning
Larsen Architects

 Ja   april 2015 -
april 2019
 Ja
Jesper Nerlov Executive
Vice President and Chief
Technology Officer ved Haldor Topsøe
 Ja   april 2015 -
april 2019
 Ja
Vibeke Svendsen Administrer-
ende direktør og Partner ved
Envotherm
  Klima- og Energiministeren april 2015 -
april 2019
 Ja

Jørn Rasmussen, Direktør
Ved DHI

  Uddannelses- og Forsknigsministeren april 2015 -
april 2019
 Ja