Beholderkontrolordningen

Baggrund/formål

Beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft skal kontrolleres af autoriserede kontrollanter for at forebygge udsivning og beholderbrud.

De nærmere regler vedrørende beholderkontrolordningen er fastsat i bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft (bek. nr. 1322 af 14/12/2012).

Beholderkontrolordningen ledes af en bestyrelse, der bl.a. tildeler autorisationer, foretager stikprøver af kvaliteten af kontrollanternes arbejde og afgiver indstilling om de retningslinjer, som de autoriserede kontrollanter skal lægge til grund ved udførelsen af en kontrol.

Bestyrelsen varetager i samarbejde med sekretariatet for beholderkontrolordningen ved Teknologisk Institut og Miljøstyrelsen administrationen af ordningen.

Navn

Er udpeget af miljøministeren

Er udpeget af miljøministeren efter indstilling fra…….

Periode for udnævnelse

Vederlag

Formand: Bettine Aundrup, Kontorchef i Miljøstyrelsen, repræsentant for Miljøstyrelsen

nej

nej

Ubegrænset

-

Medlem: Kenneth Poulsen, Seges, repræsentant for Landbrug & Fødevarer 

nej

nej

Ubegrænset

-

Medlem: Ove Johansen, Assens Kommune, repræsentant for KL

nej

nej

Ubegrænset

-

Medlem: Henrik Junker, Spæncom A/S, repræsentant for beholderproducenterne

nej

nej

Ubegrænset

-

Medlem: Peder Blåbjerg Pedersen, Muleby-kontrol ApS, repræsentant for de autoriserede kontrollanter

nej

nej

Ubegrænset

-