Beholderkontrolordningen

Baggrund/formål :

 

Beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft skal kontrolleres af autoriserede kontrollanter for at forebygge udsivning og beholderbrud.

De nærmere regler vedrørende beholderkontrolordningen er fastsat i bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft (bek. nr. 1322 af 14/12/2012).

Beholderkontrolordningen ledes af en bestyrelse, der bl.a. tildeler autorisationer, foretager stikprøver af kvaliteten af kontrollanternes arbejde og afgiver indstilling om de retningslinjer, som de autoriserede kontrollanter skal lægge til grund ved udførelsen af en kontrol.

Bestyrelsen varetager i samarbejde med sekretariatet for beholderkontrolordningen ved Teknologisk Institut og Miljøstyrelsen administrationen af ordningen.

 

Navn

Er udpeget af miljøministeren

Er udpeget af miljøministeren efter indstilling fra…….

Periode for udnævnelse

Vederlag

Formand: Hans Peter Olsen, kontorchef i Miljøstyrelsen, repræsentant for Miljøstyrelsen.

 

 

nej

nej

Ubegrænset

-

Medlem: Jørgen Hviid, Videncentret for Landbrug, repræsentant for Landbrug & Fødevarer.

 

 

nej

nej

Ubegrænset

-

Medlem: Ove Johansen, Assens Kommune, repræsentant for KL.

nej

nej

Ubegrænset

-

Medlem: Henrik Junker, Spæncom A/S, repræsentant for beholderproducenterne.

 

nej

nej

Ubegrænset

-

Medlem: Gert Johannesen, Petersen og Johannesen I/S, repræsentant for de autoriserede kontrollanter.

 

nej

nej

Ubegrænset

-