Samarbejde mellem Miljømyndigheder

Miljøministeriet har ansvar for lovgivning og har desuden myndighedsansvar for en række væsentlige nationale og særligt komplicerede opgaver.

Derudover er der også myndighedsopgaver i kommuner, regioner samt i Miljø- og Fødevareklagenævnet

Kommunernes opgaver

Kommunerne har ansvaret for godkendelse og tilsyn med de øvrige virksomheder, som Miljøstyrelsen ikke fører tilsyn med, og udfører i øvrigt hovedparten af de konkrete, borgerrettede myndighedsopgaver. Kommunerne er således typisk indgangen for borgere og virksomheder til myndighederne på miljøområdet.

Regionernes opgaver

Regionerne skal udarbejde regionale udviklingsplaner og varetager særlige opgaver på jordforureningsområdet og råstofområdet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet

Endelig behandler Miljø- og Fødevareklagenævnet klagesager på Miljøministeriets område.