Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2010- Miljøsektorprogrammet

Den fælles kamp for bedre miljø og sundhed har altid været et af kerneområderne i det nordiske samarbejde. Miljø ligger højt på prioriteringslisten hos nordiske politikere og hos de nordiske befolkninger. Heldigvis har vores fælles fokus betydet, at vi gennem årene har opnået gode resultater – ikke mindst i EU, men også globalt i UNEP (FN’s miljøprogram). Vi skal i Norden fortsætte vores fælles samarbejde om fortsatte forbedringer inden for miljø og sundhed.

Der sættes fokus på fire hovedtemaer, der alle er aktuelle på såvel den nordiske som den internationale dagsorden i 2010, og som giver os mulighed for at udvikle og demonstrere nordiske styrkepositioner på områderne.

De fire hovedtemaer er:

  • Miljø og sundhed
  • Biodiversitet
  • Klima
  • Bæredygtigt forbrug og produktion

Det er fire væsentlige og vedkommende temaer der vil bidrage til et fortsat stærkt samlende og resultatorienteret nordisk miljøsamarbejde under det danske formandskab i 2010.

Miljøsektorprogrammet