Miljøhandlingsprogrammet for 2013-2018

Der findes en lang række udfordringer på miljøområdet som må løses i fællesskab – nationalt, regionalt og globalt. Det gælder klimaændringerne, anvendelsen og udslip af farlige kemikalier, beskyttelse af havets økosystem samt opretholdelse og udnyttelse af biodiversiteten. Et bæredygtigt forbrug og produktion er også af afgørende betydning for miljøets tilstand. Ved at styrke samarbejdet mellem de nordiske lande og ved fælles at udnytte de tilgængelige ressourcer kan man øge mulighederne for fælles løsninger i Norden.

Ambitionen er, at Norden skal være en foregangsregion på miljøområdet og dele sine erfaringer med andre.

Miljøhandlingsprogram 2013-2018