Mere om nordisk samarbejde

Det nordiske miljøsamarbejde skal bidrage til at bevare og forbedre miljøkvalitet og livskvalitet i Norden samt påvirke det regionale og internationale samarbejde. Miljøsamarbejdet skal endvidere bidrage til at implementere den nordiske strategi for bæredygtig udvikling.
Miljøsamarbejdet i Norden er baseret på princippet om nordisk nytte. En aktivitet har nordisk nytte når den:

  • Omfatter virksomhed, som ellers skulle finde sted i nationalt regi, men hvor påviselige positive effekter opnås gennem fælles nordiske løsninger.
  • Manifisterer og udvikler nordisk samhørighed.
  • Øger nordisk kompetence og konkurrenceevne.

Det politiske arbejde styres af de nordiske miljøministre. Embedsmandskomitéen for miljøspørgsmål forbereder ministerrådets arbejde på miljøområdet og gennemfører de opgaver, som ministerrådets beslutninger medfører. Embedsmandskomitéens arbejdsudvalg planlægger og samordner arbejdet, hvilket blandt andet indebærer at følge op og koordinere de forskellige arbejdsgruppers arbejde.

Det politiske arbejde og nordiske samarbejde indenfor bæredygtig udvikling styres af de nordiske samarbejdsministre. En embedsmandskommité – Samarbejdskomitéen - forbereder ministerrådets arbejde på samme måde som det sker på miljøområdet.