Informationsstrategi for miljøsamarbejdet

Målet med informationsstrategien er at sikre synlighed og informationsformidling i alle processer vedrørende det nordiske miljøsamarbejde. Informationsstrategien for miljøhandlingsprogrammet skal føre til større kendskab til og deltagelse i det nordiske natur- og miljøsamarbejde hos såvel offentligheden som myndighederne.

Det er vigtigt at alle aktører i det nordiske miljøsamarbejde tænker på formidling allerede ved begyndelsen af et nyt projekt. Nytte, realisme og målgruppe er nøgleordene. Hvem behøver den kundskab som f.eks. en arbejdsgruppe vil indsamle? Er der behov for at gå i gang med opgaven - og for hvem bliver kundskaben i givet fald nyttig viden? Hvordan skal budskabet formidles til den udpegede målgruppe?

Informationstrategi for det nordiske miljøsamarbejde