Bæredygtig udvikling

Den nordiske strategi for bæredygtig udvikling beskriver, hvilke mål og indsatser Nordisk Ministerråd skal arbejde for i perioden 2009-2012. Strategien inkluderer miljø, - sociale og økonomiske perspektiver i arbejdet.

I fire kapitler fastslår strategien mål og indsatser for klima og vedvarende energi, bæredygtig produktion og forbrug, den nordiske velfærdsstat som værktøj til en bæredygtig udvikling, uddannelse og forskning samt befolkningens deltagelse i lokalt bæredygtigt arbejde.

Holdbar utveckling – En ny kurs for Norden