Nordisk miljøsamarbejde

De nordiske lande har en lang tradition for at samarbejde om natur- og miljøspørgsmål. Læs om Nordisk Ministerråd og Miljøhandlingsprogrammet 2013-2018

De nordiske lande har en lang tradition for at arbejde sammen om natur- og miljøspørgsmål. Under Nordisk Ministerråd afsættes ressourcer til fællesnordiske arbejdsgrupper inden for en række miljørelevante emner. Det er Miljøhandlingsprogrammet 2013-2018 lægger rammerne for miljøsamarbejdet.

Siden 2002 har de nordiske lande også samarbejdet om bæredygtig udvikling i Norden. Rammerne for dette samarbejde er fastlagt i strategien for bæredygtig udvikling 2013-2018

De fem nordiske lande Island, Norge, Danmark, Sverige og Finland varetager på skift formandskabet for samarbejdet mellem regeringerne i Norden. Et formandskab varer et år af gangen.