Konkurrenceudsættelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening er annulleret

Konkurrenceudsættelse af aftalerne om natur, skov samt luft og emissioner er annulleret

Miljøministeren og fødevareministeren har annulleret den tidligere regerings konkurrenceudsættelse af alle universiteternes forsknings- og rådgivningsopgaver for Miljø- og Fødevareministeriet. Det vil bl.a. sige, at opgaverne for natur, skov samt luft og emissioner, som har været varslet opsagt med virkning fra 1. januar 2022, alligevel ikke skal konkurrenceudsættes.