Kunstig intelligens overvåger råstofindvinding på havet

Fremover bliver det kunstig intelligens, der holder øje med indvinding af råstoffer til havs. Det effektiviserer administrationen i Miljøstyrelsen og gør hverdagen lettere for erhvervet.

En gang i kvartalet skal virksomheder i dag indberette, hvor store mængder råstoffer de har indvundet på havet. Oplysningerne bliver sendt via mail til Miljøstyrelsen og går gennem mange hænder, inden de er kvalitetskontrolleret og efterbehandlet. Denne praksis gør det umuligt at sikre opdaterede oversigter over restmængder i indvindingsområderne, og erhvervet har svært ved at bruge data fra Miljøstyrelsen i deres planlægning.

I marts 2019 har Miljøstyrelsen igangsat udviklingen af et nyt og moderne Råstof administrationssystem. Det nye system baserer sig på brug af AIS (Automatic Identification System) og kunstig intelligens.

Via AIS og kunstig intelligens kan Miljøstyrelsen følge skibe, der sejler i dansk farvand, og identificere de sejlmønstre, skibene har, når de indvinder råstofferne på havet. Sammenholder man disse oplysninger med historiske data om råstofindvindinger er det muligt at forudsige, hvad skibet indvinder, og hvem det indvinder for. På den baggrund kan styrelsen opgøre realtids beregninger af den restmængde af råstoffer, der er tilbage i de fællesområder, hvor flere indvindingsvirksomheder har tilladelse til at indvinde. Det vil være til stor gavn for virksomhedernes planlægning.

Det nye system alarmerer myndighederne ved ulovligheder

Når systemet er fuldt udviklet, skal det alarmere myndighederne, hvis der indvindes råstoffer udenfor de udpegede indvindingsområder eller uden tilladelse. Det nye system vil automatisere selve indberetningen og kvalitetssikre data. Det vil både spare interne ressourcer i styrelsen og åbne nye muligheder for at tilbyde services til erhvervet. Udover hurtigere adgang til restmængder til brug for planlægning, vil man kunne lave prognoser for indvindingsområderne. Det nye system vil også kunne understøtte nye tilladelsestyper og betalingsformer til erhvervet. Arbejdet med at udvikle reguleringen på baggrund af de nye tekniske muligheder er i gangsat og vil løbe parallelt med systemudviklingen i 2019. Den fulde løsning forventes idriftsat i 2020.