JUMP

Miljøstyrelsens digitale fabrik

JUMP er Miljøstyrelsens digitale fabrik. Her anvender vi nye teknologiske muligheder til at gentænke projekter og måden vi arbejder på. Med JUMP tager vi de første skridt mod en digital transformation af styrelsen. JUMP er en del af Miljøstyrelsens digitaliseringsstrategi.

Vi har gennem JUMP ønsket at ændre måden, man laver projekter på, så man kan komme lettere og hurtigere i gang med at afprøve og kvalificere projektidéer.

JUMP bygger på en eksplorativ, agil projekttilgang, hvor kravene til løsningen tager form efterhånden som projektet skrider frem. JUMP projekter gennemføres som udgangspunkt i relativt komprimerede forløb, hvor forretningen, O&D og vores udviklingspartner, Deloitte, stiller dedikerede ressourcer til rådighed, således at et projekt kan gennemføres på få måneder.

Her kan du læse mere om, hvordan vi med JUMP har kickstartet en ny tilgang til digital udvikling.

Kunstig intelligens i Den offentlige sektor

Microsoft har udgivet en rapport om kunstig intelligens i Den offentlige sektor. Se case om JUMP på side 23.

Konferencer

På denne side finder du oplysninger om afholdte konferencer.

Kunstig intelligens overvåger råstofindvinding på havet

Fremover bliver det kunstig intelligens, der holder øje med indvinding af råstoffer til havs. Det effektiviserer administrationen i Miljøstyrelsen og gør hverdagen lettere for erhvervet.

Kunstig intelligens og billedgenkendelse skal kortlægge den danske natur

Miljøstyrelsen vil anvende billedgenkendelse til at kortlægge habitatnaturområder automatisk. De nye kort vil i første omgang fungere som beslutningsstøtte for den kortlægning i felten, men på lidt længere sigt er det ønsket, at de nye værktøjer reducere behovet for feltaktiviteter og kan forbedre Miljøstyrelsens arbejde med at beskytte Danmarks natur og miljø.

For studerende: Har du lyst til at lave et innovationsprojekt med os?

Vi har en masse data og spændende miljøfaglige udfordringer, der bare venter på at blive koblet sammen til innovative løsninger med (ny) teknologi.