Bekæmpelse af skadelig kemi

Magnus Løfstedt, kontorchef i Miljøstyrelsens Kemikaliekontor, oplyser borgerne om problemerne med sundhedsskadelig hverdagskemi - også i medierne.

I Nationens tjeneste

Jeg stiller ofte op til interview og fortæller om problemerne med sundhedsskadelig kemi. Oplysning af borgerne er enormt vigtig, så vi hjælper den enkelte til at navigere i hverdagens kemi.

Jeg var fra starten faktisk ikke specielt vild med at være i medierne. Jeg forbereder mig altid grundigt, inden jeg skal på, og så har jeg fundet ud af, at jeg faktisk er ret god til at skjule, hvis jeg er nervøs.

Når journalisterne ringer, er anledningen ofte, at Miljøstyrelsen har opdaget problemer med sundhedsskadelige stoffer fra fx kosmetik eller legetøj. Jeg har rollen som eksperten med et vigtigt budskab til borgerne. Det er oftest virksomhederne, der har forklaringsproblemet.

Squihies-historien var kæmpe stor. Efter at vi fortalte om undersøgelsen, der viste, at 12 ud af 12 undersøgte squishies var giftige, var jeg i løbet af få timer og dage i juni 2018 i stort set samtlige danske landsdækkende medier og flere udenlandske. Jeg blev interviewet af tyske, svenske, hollandske og britiske medier. Vores opslag på Facebook om squishies gik viralt og nåede ud til 1,2 millioner.

Da jeg senere var til et OECD-møde i Paris og præsenterede mig, var der en japansk deltager til mødet, der udbrød: ”Ah, you are the squishie-man!”. I P1’s Shitstorm blev jeg omtalt som kemi-Magnus. Det var ret sjovt.

Vores overordnede mål i enheden er, at beskytte mennesker og miljøet mod uønskede effekter fra kemiske stoffer. Vi har særligt fokus på alvorlige effekter som for eksempel kræft eller hormonforstyrrelser.

Der er utroligt mange kemiske stoffer, og der kommer enormt mange nye produkter på markedet hver eneste dag. Miljøstyrelsen kan umuligt undersøge alt. Så det handler ofte om at lokalisere de stoffer og produkter, som vi skal vurdere nærmere. Nogle gange arbejder vi på, at få dem forbudt eller begrænset i hele EU.

Nogen gange gør forbud en stor og vigtig forskel. Det var stort, da EU tidligere i år forbød fire slags ftlater. Det var Miljøstyrelsens undersøgelser, der satte det hele i gang. Det tog 10 år at nå i mål, men til gengæld er forbuddet effektivt, fordi alle EU-lande er enige.​

Et uddrag af Kemikaliers opgaver

  • Fare- og risikovurdering af kemiske stoffer
  • Grænseværdier for kemiske stoffer i jord, vand og luft
  • Formidling til borgere og virksomheder om regler og gode råd
  • Kemikalier i forbrugerprodukter, herunder f.eks. kosmetik, legetøj og elektroniske produkter
  • EU arbejde vedrørende regulering af problematiske stoffer under EU’s kemikalielovgivning REACH og CLP forordningen
  • Nordisk samarbejde på kemiområdet
  • Særlige fokusområder f.eks. hormonforstyrrende stoffer, allergi, PBT, nano, neurotoksiske stoffer, CMR stoffer
  • Udvikling af metoder til testning og vurdering af kemiske stoffer
  • Strategier og handlingsplaner på området