Miljøstyrelsens arbejde med HR

- bidrager til opfyldelse af verdensmål

HR’s bidrag til FN’s verdensmål

Miljøstyrelsens arbejde på HR-området med rekruttering, løn, samarbejde samt udvikling bidrager til opfyldelsen af FN’s verdensmål 4 om sundhed og trivsel, verdensmål 5 om ligestilling mellem kønnene, verdensmål 8 om anstændige jobs og økonomisk vækst, verdensmål 10 om mindre ulighed samt verdensmål 16 om fred, retfærdighed og stærke institutioner. Herunder præsenteres to områder af HR’s arbejde - god trivsel og rekruttering af medarbejdere, som hver især bidrager til opfyldelsen af flere af ovennævnte mål.

De 2 områder bidrager til opfyldelse af FN's verdensmål

HR i Miljøstyrelsen har stort fokus på at sikre god trivsel og et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. Det gøres blandt andet igennem udviklingen af personalepolitikker i styrelsen og koncernen, heriblandt ligestillingspolitikken, sundheds- og trivselspolitikken samt politikken om 0-tolerance over for krænkende adfærd som mobning og seksuel chikane.

Ovenstående arbejde relaterer sig til FN’s verdensmål 4 om sundhed og trivsel, verdenmål 5 om ligestilling mellem kønnene, verdensmål 8 om anstændige jobs og økonomisk vækst samt verdensmål 10 om mindre ulighed.

  • Trivselsmålinger gennemføres cirka hvert andet år. I trivselsmålingen indgår blandt andet spørgsmål om krænkende adfærd og ligestilling
  • God trivsel drøftes fast ved møder i Miljøstyrelsens samarbejdsudvalg, som består af både ledelses- og medarbejderrepræsentanter
  • Medarbejdere har adgang til psykologisk rådgivning

HR i Miljøstyrelsen forestår rekruttering af medarbejdere inden for de væsentligste kerneopgaver på natur- og miljøområdet. Styrelsen betragter mangfoldighed og diversitet som et aktiv, der styrker resultaterne og bidrager til et godt arbejdsmiljø, øger innovation og kvalitet i opgaveløsning samt aktiverer flere talenter.

Ovenstående arbejde relaterer sig til FN’s verdensmål 5 om ligestilling mellem kønnene, verdensmål 8 om anstændige jobs og økonomisk vækst, verdensmål 10 om mindre ulighed samt verdensmål 16 om fred, retfærdighed og stærke institutioner.

  • I styrelsens stillingsopslag opfordres alle uanset personlig baggrund til at søge
  • Under den koncernfælles ligestillingspolitik er der iværksat forskellige initiativer