En mere bæredygtig Miljøstyrelse

Sådan medvirker Miljøstyrelsens handlinger til opfyldelse af FN’s verdensmål

Med forskellige handlinger og tiltag medvirker Miljøstyrelsen til opfyldelse af FN’s verdensmål samt regeringens retning for den grønne omstilling i den offentlige sektor, ’Grønne indkøb for en grøn fremtid – strategi for grønne offentlige indkøb’, Finansministeriet oktober 2020. I Miljøstyrelsen er der opsat 4 konkrete mål med dertilhørende konkrete handlinger, som vil bidrage til en mere bæredygtig Miljøstyrelse.

Der er tale om følgende 4 mål: Cirkulær Økonomi, Grøn Kantine, Transport og Energieffektivisering.

De 4 mål bidrager til en mere bæredygtig Miljøstyrelse

Med mål 1; Cirkulær Økonomi bidrager styrelsen til opfyldelse af FN’s verdensmål 12; Ansvarligt forbrug og produktion ved at producere mindre affald, så andelen af usorteret affald er minimalt i 2030. Minimal brug af papir til print og kopiering, så der kan arbejdes så papirløst som muligt i 2030.

Fælles for koncernen

 • Affaldssortering i flere fraktioner
 • Obligatorisk krav om indkøb af miljømærkede produkter
 • Reduktion af papir- og affaldsspande
 • Minimere brugen af papir
 • Obligatorisk at anvende totalomkostninger (TCO)

Miljøstyrelsen

 • Plan for reduktion af papir- og affaldsspande på kontorer
 • 2021: Opsige de fleste fysiske bladabonnementer
 • Indkøb af pap- og plastikpresser
 • Miljøstyrelsen skal som minimum følge de kommunale affaldssorteringskrav, herunder fraktionssortering
 • 2025: Næsten papirløse
 • Nedsætte en arbejdsgruppe på området, som skal iværksætte og implementere aktiviteter vedr. CØ
 • Arbejdsgruppen skal forholde sig til spg. om bæredygtig arbejdsbeklædning

Med mål 2; Grøn Kantine bidrager styrelsen til opfyldelse af FN’s verdensmål 13; Klimaindsats ved at implementere Fødevarestyrelsens nye klimavenlige kostråd inden 2025, reducere madspild i kantine og mødeforplejning til et minimum frem mod 2025 og øge andelen af økologi med sigte på 100 pct. inden 2030 (guldcertificering af kantine).

Fælles for koncernen

 • Implementere Fødevarestyrelsens klimavenlige kostråd og arbejde for at indføre 2 ugentlige vegetardage i MFVM’s kantiner
 • Minimere madspild
 • Fokus på økologi (guldcertificering)
 • Indkøb sker ansvarligt og afskovningsfrit

Miljøstyrelsen

 • Medarbejdere skal informeres om klimavenlige kostråd
 • Indføre mulighed for forhåndsbestilling af kantinemad til at tage med hjem for at minimere madspild
 • Undersøg om evt. madspild kan doneres væk
 • Nedsætte kantineudvalg til at udarbejde konkrete aktiviteter på madspildsområdet
 • 2022: 90 pct. af alle produkter i kantinen skal være økologiske
 • 2022: Gå fra økologisk sølvmærke til økologisk guldmærke

Mål 3; Transport bidrager styrelsen til opfyldelse af FN’s verdensmål 13; Klimaindsats ved at reducere energiforbruget og udledningen af drivhusgaser fra styrelsens transport, så styrelsen understøtter en reduktion af CO2-udledningen på 70 % i 2030 samt udskiftning af styrelsens egne biler til mindre miljø- og klimabelastende alternativer.

Fælles for koncernen

 • Udfasning af benzin- og dieselbiler til fordel for emissionsfri køretøjer frem mod 2030
 • Rejsepolitik skærpes; flere onlinemøder
 • Tjenesterejser skal foregå med offentlig transport
 • Klimakompensation for alle statslige flyrejser

Miljøstyrelsen

 • 2020: Kørselsmønstre kortlægges for at synliggøre potentiale for overgang til lavemissionsbiler
 • 2021:ny grønnere indkøbspolitik for tjenestekøretøjer,
 • Mødepolitik skal minimere kørsel/fremme onlinemøder,
 • Rejsepolitik opdateres med mål om, at fx 50% af alle tjenesterejser med udgangspunkt i Odense senest i 2025 skal foregå med offentlig transport, samt opdatering for anvendelse af fly
 • 2022: Undersøge muligheden for levering af CO2-reducerede brændstoftyper til MST’s skibe

Med mål 4; Energieffektivisering bidrager styrelsen til opfyldelse af FN’s verdensmål 13; Klimaindsats samt 7; Bæredygtig energi ved at øge ansvarlige indkøb ved krav til bæredygtighed, energieffektivitet, cirkularitet og levetidsomkostninger på kopi-/printmaskiner samt hvidevare og stille krav til miljømærkning ved indkøb af kontorartikler mv.

Fælles for alle

 • Obligatorisk krav om indkøb af LED-lyskilder
 • Energieffektive kopi-/printmaskiner og hvidevare
 • Obligatorisk at anvende totalomkostninger (TCO)
 • Reduktion af energiforbrug og udfasning af olie/gasfyr

Miljøstyrelsen

 • 2022: MST i samarbejde med Bygningsstyrelsen vil foretage en gennemgang mhp. effektivisering af el-, vand- og varmeforbruget
 • 2022: Gennemgang af elektronisk udstyr og energiforbrug
 • 2030: Energi- og CO2-reducerende tiltag, herunder strømforbrug til bl.a. dataservere