En mere bæredygtig Miljøstyrelse

Sådan medvirker Miljøstyrelsens handlinger til opfyldelse af FN’s verdensmål

Miljøstyrelsen bidrager til opfyldelse af FN's verdensmål gennem at opfylde forpligtigelser inden for en række direktiver og konventioner og gennem selvstændige initiativer i dansk regi. Miljøstyrelsen har siden styrelsens fødsel i 1972 arbejdet med mange områder inden for Verdensmålene uden en direkte kobling hertil. Nu bidrager Miljøstyrelsens arbejde med koblingen til verdensmålene ved at stille skarpt på miljø og vælfærd både i Danmark og globalt.