Disclaimer og ophavsret

Informationerne på mst.dk stilles til rådighed uden garanti. Miljøstyrelsen er således ikke ansvarlig for direkte, indirekte eller andre forbundne skader opstået ved adgang til eller brug af indhold fra vores websted.

Links til andre hjemmesider

Mst.dk indeholder links til andre internetsider. Som bruger af mst.dk skal du være opmærksom på, at Miljøstyrelsen ikke er ansvarlig for andre hjemmesiders sikkerhedspolitik. Miljøstyrelsen garanterer ikke, at disse websteder eller serveren, de ligger på, ikke indeholder virus eller andre skadelige elementer. Vi opfordrer dig derfor til at være opmærksom på, hvornår du forlader vores hjemmeside og til grundigt at læse alle sikkerhedsmeddelelser. Miljøstyrelsen benytter udelukkende sådanne links som en service, og oplysningen med et link til et givet websted indebærer ikke, at Miljøstyrelsen tilslutter sig indholdet af webstedet.

Links til mst.dk

Det er tilladt at oprette links til mst.dk. Disse links må dog ikke bruges i reklamemæssigt eller lignende øjemed uden udtrykkelig tilladelse fra Miljøstyrelsen.

Ophavsret

Ophavsretten til webstedet og rettighederne til dets indhold og design tilhører Miljøstyrelsen eller Miljøstyrelsens licensgivere. Det er tilladt vederlagsfrit at kopiere materiale fra webstedet - såvel elektronisk som i papirform - forudsat, at Miljøstyrelsen kontaktes forud, og at Miljøstyrelsen udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske materialets indhold.

Publikationer fra forlaget

Miljøstyrelsen offentliggør rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, som er finansieret af Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

Kontakt til mst.dk

Henvendelse med spørgsmål til mst.dk kan ske pr mail til Obfuscated Email

Oplæsning af tekst_1202.jpg

Adgang for alle - få teksten læst op

Adgangforalle.dk er et gratis program, der gør det muligt at få en markér- og kopierbar tekst læst højt.
Programmet stilles til rådighed af Digitaliseringsstyrelsen.