Ulve angreb husdyr i 32 tilfælde i 2022

07-03-2023
Natur Jagt og jagttegn

I 2022 er antallet af ulve i Danmark steget markant, uden at antallet af ulveangreb på husdyr er vokset tilsvarende. Ingen af angrebene på husdyr er sket bag fungerende ulvesikrede hegn.

Ulvesikrede hegn omkring bl.a. fårefolde har vist sig at være et effektivt værn mod ulveangreb. Foto: Colourbox

En fårefold, som har haft besøg af et rovdyr, er et trist syn, men synderen er ikke altid en ulv.

I 2022 blev Naturstyrelsens ulvekonsulenter kaldt ud til besigtigelse af døde eller skadede husdyr 68 gange, men kun i 32 tilfælde bekræftede DNA-analyser, at der var tale om ulveangreb.

I de øvrige 36 tilfælde var husdyrene døde eller skadede af andre årsager. Nogle var slået ihjel af hunde eller ræve, mens andre var selvdøde eller dødfødte.

Det viser en ny opgørelse, som netop er blevet præsenteret for Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe.

Primært får angribes

Langt de fleste ulveangreb på husdyr går ud over får og lam. Derudover angreb ulve i 2022 én kalv, én kvie, to væddere, fem geder og fem gedekid.

I alt mistede 161 husdyr livet på grund af ulveangreb. Det er flere end i 2021, men færre end i 2019 og 2020, selv om der nu er væsentligt flere ulve end dengang.

Forskerne bag de nationale ulveovervågning vurderer, at der ved udgangen af 2022 var 29 ulve i Danmark, og dermed svarer antallet af angreb til ca. ét per ulv i årets løb. Det er samme niveau som i 2021 og langt færre angreb per ulv end i de foregående år.

Ulvesikrede hegn er effektive

”Det er altid en ubehagelig oplevelse, når husdyr bliver angrebet af et rovdyr,” siger specialkonsulent Lasse Jensen, Miljøstyrelsen.

”Men heldigvis viser årets opgørelse som tidligere år, at der ikke har været ét eneste tilfælde af angreb på husdyr bag ved korrekt opsatte ulvesikrede hegn. Det viser, at man i stort omfang faktisk kan hegne sig ud af problemet i ulverevirerne, og det er opløftende,” siger han.

Læs mere om ulvesikrede hegn 

Besigtigelser ved formodede ulveangreb 2017 - 2022

År  2017 2018 2019 2020 2021 2022
Antal ulve ved året udgang 9 - 11 4 - 5 12 9 - 10 14 29
Antal besigtigelser 95  104  77  73 51  68
Angreb, som skyldtes ulv 24  28  25  43  16 32
Antal husdyr
(Primært får og lam)
54  98  198 242  78  161
Udbetalt erstatning, kr. 121.350 214.326  311.504  578.847  167.172  381.155
Tilskud til ulvesikrede hegn (private)  9.913   610   8.750   26.768   10.711   6.900
Ulveangreb inden for mobile hegn   Ikke opgjort   Ikke opgjort   Ikke opgjort  29  10  10
Ulveangreb inden for stationære hegn   Ikke opgjort   Ikke opgjort   Ikke opgjort  14  6  22
Heraf ulveangreb indenfor ikke fungerende ulvesikrede hegn    Ikke opgjort    Ikke opgjort    Ikke opgjort  4  0  1
Heraf ulveangreb indenfor fungerende ulvesikrede hegn 0 0 0 0 0 0