Stor tilslutning til Miljøstyrelsens Tekstilkonference

28-03-2023
Industri Borger

200 deltagere mødte i år op til Miljøstyrelsens Tekstilkonference, der i år satte fokus på forebyggelse, genbrug og genanvendelse i en cirkulær tekstilindustri.

Den. 1. marts 2023 mødte 200 deltagere op til Miljøstyrelsens tekstilkonference, der i år satte fokus på cirkulære initiativer på tøj- og tekstilområdet. På konferencen blev der blandt andet debatteret forebyggelse, design og holdbarhed, og blandt de mange deltagere var der brancheorganisationer, producenter, affaldsselskaber og NGO’er.

Det er rigtig godt, at vi er samlet på tværs af branchen, og jeg tror, det gør en stor forskel fremadrettet, lyder det fra deltager Thomas Østergaard, der er medstifter af virksomheden Create to Stay.

Rammen for årets konference var EU’s tekstilstrategi fra 2022, der skal sikre en mere bæredygtig og cirkulær tekstilindustri med en række forskellige initiativer i EU-landene. I Danmark betyder det blandt andet, at borgerne fra den. 1. juli 2023 skal sortere tekstilaffald og lægge det i sin egen affaldspose til indsamling, så det kan blive til nye produkter.

Flere af deltagerne ved årets konference er en del af det frivillige sektorsamarbejde, som Miljøministeriet har igangsat. Samarbejdsaftalen er landet i kølvandet på EU’s tekstilstrategi, og i denne forpligter branchen og virksomhederne sig på en række fælles mål, der skal reducere branchens samlede miljø- og klimaaftryk.

Det er rigtig vigtigt, at vi får delt erfaringer og viden. Det er supersvært, når man sidder som en lille- eller mellemstor virksomhed at allokere ressourcer til at rende efter ambitiøse målsætninger, så derfor er sektorsamarbejdet en guldgrube at komme ind i, siger Maria Glæsel, der er medstifter af brandet Aiayu.

I videoen kan du se interviews fra tekstilkonferencen.