Sidste sæson med blypatroner går ind

06-03-2023
Jagt og jagttegn

Fra 1. april 2024 er det ikke længere tilladt at bruge blyholdige patroner i riflen, når man går på jagt. Afprøv derfor de nye, blyfrie alternativer allerede i år, lyder det fra erfaren vildtbiolog.

Vildtbiolog Niels Kanstrup har omfattende teoretisk og praktisk viden om blyfri ammunition. Foto: Ulla Skovsbøl

Få mere viden om blyfri jagt på God jagt uden bly

Bly er et giftigt tungmetal, som ophobes i fødekæden, forurener miljøet og skader både menneskers og dyrs sundhed. Derfor er bly blevet udfaset fra de fleste produkter, og nu er turen kommet til blyholdig riffelammunition.

Fra 1. april 2024 er det ikke længere tilladt at bruge blyholdig, centraltændt riffelammunition til jagt. Dermed er den nye jagtsæson den sidste med bly i ammunition til jagtriflen, og det er kun godt, mener vildtbiolog Niels Kanstrup, DCE – Aarhus Universitet.

”Jagt er i dag den største enkeltkilde til spredning af bly i naturen. Ammunitionsrester afsættes også i byttedyret og bliver optaget i kroppen hos dem, der spiser vildtkød. Derfor er godt, at vi endelig får udfaset bly i riffelammunitionen,” siger han.


 Video: Vildtbiolog Niels Kanstrup fortæller, hvorfor det er en fordel at udfase bly i ammunition til jagt: 


Bliv blyfri i år

Niels Kanstrup har beskæftiget sig med bly i ammunition og i miljøet i årtier og forsvarede i efteråret 2022 sin doktorgrad om emnet. Han har desuden selv været jæger i snart 50 år, og er allerede gået over til udelukkende at bruge blyfri ammunition. Nu opfordrer han andre til at gøre det samme – jo før jo bedre.

”Der er ikke noget at betænke sig på, for forskning i både Danmark og udlandet viser, at blyfri riffelammunition er sikkert og effektivt. Det er også tilgængeligt for jægerne til priser, der for de fleste typers vedkommende kan købes til nogenlunde samme pris som traditionel ammunition,” siger han.

Blyfri jagt – en fordel for jægerne

Niels Kanstrup mener, det i høj grad er i jægernes egen interesse at få udfaset blyammunitionen for at bevare jagtens gode ry og omdømme.

”Spredning af bly og andre ammunitionsrester er en del af jagtens aftryk på naturen og økosystemerne, og udfasningen af blyet er med til at gøre jagten mere bæredygtig. Det er til gavn for alle, ikke mindst jægerne, fordi det bidrager til, at befolkningen kan bevare en positiv opfattelse af jagt,” siger han.

Prøveskyd den nye ammunition

I marts og april er der mulighed for at teste de fleste forskellige typer blyfri ammunition otte steder i landet. Danmarks Jægerforbund er vært ved arrangementerne.

På skydebanerne vil der være kyndig vejledning af riffeinstruktører, som kan hjælpe med indskydning og afprøvning. Desuden vil der være repræsentanter for forskellige producenter og importører til stede. 

Læs mere på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside