Program for Miljøstyrelsens Grundvandsdag 2023 offentliggjort

21-03-2023

Miljøstyrelsen afholder torsdag den 30. marts 2023 en temadag for medarbejdere i landets kommuner og regioner om aktuelle emner på drikkevands- og grundvandsområdet, og programmet er nu offentliggjort.

Torsdag den 30. marts 2023 afholder Miljøstyrelsen en temadag om aktuelle emner på drikkevands- og grundvandsområdet for alle landets kommuner og regioner. Temadagen foregår i Miljøstyrelsens lokaler i Odense. Programmet for dagen kan ses her.

Husk, at der er frist for tilmelding søndag den 26. marts 2023. Tilmelding skal ske via den mail, der er sendt til alle landets kommuner og regioner. Hvis der er spørgsmål til arrangementet, kan der rettes henvendelse til Obfuscated Email.

Vi ser frem til en spændende dag med dialog og vidensdeling.