PFAS kan udvaskes fra elektronikaffald

16-03-2023
Affald PFAS

PFAS og andre miljøfarlige stoffer kan udvaskes fra elektronikaffald (WEEE), hvis det udsættes for regn. Derfor er det vigtigt at udtjent elektronik opbevares overdækket på genbrugspladser og lignende.

En undersøgelse fra Miljøstyrelsen viser, at elektronikaffald der opbevares under åben himmel kan være en kilde til forurening med PFAS og en række andre miljøfarlige stoffer. Miljøstyrelsen vil på baggrund af resultaterne udarbejde en vejledende udtalelse, der anbefaler overdækning af elektronikaffald.

Den undersøgte elektronik spænder over tre fraktioner: Små husholdningsapparater og småt IT-udstyr, skærme og monitorer og endelig kølemøbler.

Undersøgelsen omhandler ud over PFAS også tungmetaller, ftalater og bromerede flammehæmmere, hvor der er overskridelser i udledningen for alle typer af undersøgt elektronikaffald.

I forbindelse med undersøgelsen har Miljøstyrelsen nedsat en følgegruppe, bestående af kommunernes landsorganisation KL og relevante brancheorganisationer for affaldshåndtering, hvor undersøgelsens resultater samt nødvendige tiltag vil blive drøftet.

Læs publikationen her 

 

Fakta: Bekendtgørelsen om elektronikaffald, WEEE-bekendtgørelsen

I WEEE-bekendtgørelsen er det defineret, at ”pladser til oplagring, herunder midlertidig oplagring forud for behandling af WEEE skal forsynes med vejrfast overdækning af relevante arealer”. Det følger dog ikke af bekendtgørelsen, hvornår det er relevant. Det er den enkelte kommune, der fører tilsyn med dette forhold og enkelte forsyningsselskaber/genbrugspladser har modtaget påbud fra deres kommune om, at de skal overdække udvalgte WEEE-fraktioner, som ikke i forvejen er overdækket.