PFAS-begrænsning: Seks måneders høring starter i dag

22-03-2023
Kemikalier PFAS

Den 7. februar i år offentliggjorde EU’s Kemikalieagentur (ECHA) et omfattende forslag til begrænsning af PFAS. I de kommende seks måneder kan alle kommentere forslaget

Forslaget, der er offentliggjort af ECHA, er omfattende og inkluderer alle anvendelser af PFAS med nogle tidsbegrænsede undtagelser. Det betyder også, at mange brancher og hele leverandørkæden bliver berørt af begrænsningen, der efter planen skal endeligt vedtages i 2025.

Høringen af forslaget starter i dag - den 22. marts - og strækker sig over de kommende seks måneder frem til den 25. september 2023. 

Nye informationer kan føre til ændringer

ECHAs videnskabelige udvalg for risikovurdering (RAC) og socioøkonomisk analyse (SEAC) vil bruge høringssvarene i deres vurdering af den foreslåede anvendelsesbegrænsning.

Der er stadig usikkerheder om for eksempel PFAS alternativer og omkostninger ved udfasning inden for de enkelte brancher, og derfor kan nye velbegrundede informationer i høringsfasen føre til ændringer i den endelige anvendelsesbegrænsning", fortæller Peter Juhl Nielsen fra Miljøstyrelsen, der er med til at behandle høringssvarene sammen med kolleger fra Tyskland, Sverige, Norge og Holland. Svarene vurderes også af ECHA’s videnskabelige udvalg.

Nye informationer kan bidrage til en bredere viden om anvendelser, alternativer og egenskaber af disse samt socioøkonomiske omkostninger. Dette kan bidrage til en vurdering af om specifikke anvendelser kræver en tidsbegrænset undtagelse, hvor det ikke er muligt at udfase brugen i løbet af 18 måneder efter at den nye anvendelsesbegrænsning er trådt i kraft. Til høringen har ECHA stillet en række spørgsmål, som de særligt ønsker besvaret.

Der findes mere end 10.000 forskellige kemiske stoffer, der går under betegnelsen PFAS. De bruges blandt andet i elektronikindustrien, tekstilindustrien og byggebranchen og er derfor i mange forbrugerprodukter. På grund af den store anvendelse og stoffernes svære nedbrydelighed, kan de nu findes overalt i naturen.

Yderligere oplysninger:

AC-tekniker, Peter Juhl Nielsen, Miljøstyrelsen, Obfuscated Email, tlf. 21 15 30 67

 

 

Fakta

Høringsperiode: 22. marts 2023 - 25. september 2023

Til høringen er der udarbejdet spørgsmål som ønskes besvaret. Høringssvar kan indsendes via ECHA’s hjemmeside.

I forbindelse med høringen af begrænsningsforslaget afholder ECHA den 5. april 2023 et informationsmøde for blandt andet virksomheder – der kræves ingen tilmelding til mødet.
På informationsmødet bliver anvendelsesbegrænsningen præsenteret og det er muligt at stille spørgsmål til de fem lande. Spørgsmålene kan indsendes på forhånd.

Indsend spørgsmål (ECHA's hjemmeside)

Se webinaret på ECHA’s hjemmeside 

PFAS er ethvert stof som indeholder mindst et fuldt fluoreret metyl (CF3-) eller metylen (-CF2-) kulstof atom (uden H/Cl/Br/I bundet til det). Alle stoffer som falder under denne definition, er omfattet er forslaget, bortset fra grupper som indeholder følgende strukturelle elementer: CF3-X or X-CF2-X’, hvor X = -OR or -NRR’ og X’ = metyl (-CH3), metylen (-CH2-), en aromatisk gruppe, en carbonyl gruppe (-C(O)-), -OR’’, -SR’’ or –NR’’R’’’; og hvor R/R’/R’’/R’’’ er hydrogen (-H), metyl (-CH3), metylene (-CH2-), en aromatisk gruppe og en carbonyl gruppe (-C(O)-).

Tyskland, Nederlandene, Sverige, Norge og Danmark har siden januar 2020 arbejdet på et forslag om anvendelsesbegrænsning af PFAS. Forslaget blev sendt til ECHA den. 13. januar 2023, og blev publiceret den 7. februar 2023

Læs nyheden om publicering af forslaget 

Læs Annex XV rapporten (ECHA's hjemmeside)