Nyhedsbrev om Miljøstyrelsens arbejde med den styrkede BREF-indsats marts 2023

02-03-2023
BREF

• BREF-dagen 2023 – har du husket at tilmelde dig BREF-dagen?
• 3 BREF dokumenter er nyligt offentliggjort/vedtaget
• Der er 5 BREF dokumenter under revision

BREF dagen 2023

Det er i denne måned BREF-dagen 2023 er programsat. Nu er alle sejl sat til, så dette års BREF-dag bliver afholdt den 29. marts 2023 hos Miljøstyrelsen i Odense. Se program og tilmeld dig her.
Formålet med BREF-dagen er at styrke samarbejdet omkring Danmarks nuværende og fremtidige indflydelse på regulering af udledninger, industrien og miljøteknologien i Europa.

På årets BREF-dag går vi både i højden og i detaljen. Med oplæg fra Det Europæiske Miljøagentur om den miljøpolitiske dagsorden, Mogens Lykketoft om den europæiske industri i relation til miljøområdet. Yderligere dykker vi ned i de industribrancher hvor BREF-dokumenterne er under revision eller netop vedtaget/offentliggjort, og ser på, hvad det betyder for de enkelte brancher og virksomheder.

Videresend gerne invitationen til en kollega eller bekendt, som kan have interesse i at deltage i BREF-arbejdet, der er kun få pladser tilbage til årets BREF-dag.

Kontaktperson Ole Kristensen Obfuscated Email, tlf.: 21 55 73 23

Generelt om BREF

BREF-dokumenterne udarbejdes af det Europæiske IPPC-kontor i Sevilla. Udarbejdelsen sker på baggrund af en omfattende informationsudveksling og dialog mellem repræsentanter for især medlemsstaterne og industriens organisationer.
I forbindelse med udarbejdelse/revision af et BREF-dokument nedsættes en teknisk arbejdsgruppe (TWG) bestående af eksperter fra medlemsstaterne, industrien, grønne organisationer og Kommissionen.
Se mere om BREF arbejdet her

EU kommissionen har vedtaget og offentliggjort 3 BREF dokumenter, der i en længere periode har været under revision.

  • BREF for forarbejdning af jernmetaller

Revisionen af BREF’en for jernindustrien som forarbejder jern og metal (FMP-BREF’en) er vedtaget og offentliggjort den 11. oktober 2022.
Se mere her.

  • BREF for tekstilindustrien

BREF for virksomheder indenfor tekstilindustrien (TXT) er vedtaget og offentliggjort 9. december 2022.
Se mere her.

  • BREF for spildgasser i den kemiske sektor (WGC)

BAT-konklusioner for spildgasser i den kemiske sektor (WGC’en) er vedtaget og offentliggjort den 12. december 2022.
Se mere her.

Hvad betyder offentliggørelsen?

Det betyder, at de berørte virksomheder, der er omfattet af ovenstående BREF-dokumenter, skal have revurderet deres miljøgodkendelser og tilslutningstilladelser for spildevand og efterleve de nye BAT-vilkår. Revurderingen skal være tilendebragt og evt. ændringer på virksomheden, herunder nye vilkår til egenkontrol som følge af BAT-konklusionerne, skal være gennemført senest 4 år efter offentliggørelsen af BREF dokumentet.

Der er i øjeblikket 5 BREF-dokumenter under revision

  • BREF for slagterier og animalske råvarer

Status: Det endelige udkast af BREF-dokumentet kommer snart.

Kontakt: Tanja Smetana: Obfuscated Email  tlf.: 22 46 87 95

  • BREF for smede- og støberivirksomheder

Status: Sevilla er ved at se på kommentarerne til første udkast. Der kommer endnu en workshop om dataindsamling i midten af marts online. Det endelige møde i partnerskabet kommer i slutningen af juni.

Kontaktperson: Søren Andersen Obfuscated Email tlf.: 91 33 47 92

  • BREF for keramisk produktion (CER)

Status: Første udkast af det reviderede BREF-dokument ventes at udkomme i andet kvartal af 2023 til kommentarer.

Kontaktpersoner: Tina Schmidt Obfuscated Email tlf.: 22 46 20 71

  • BREF for overfladebehandling af metaller og plast (STM)

Status: STM BREF-partnerskabet er ved at kvalificere miljøteknologier der er relevante for området.

Kontaktpersoner: Marianne Ripka Obfuscated Email tlf.: 29 11 07 89 og Gustav Kallan Lauritsen Obfuscated Email tlf.: 20 26 08 35

  • BREF for uorganiske kemikalier i storskalaproduktion (LVIC)

Status: Nyaktiveret BREF-partnerskab. Der er, som i alle andre BREF-partnerskaber, åbent for deltagelse i den tekniske arbejdsgruppe.

Kontaktpersoner: Mikael Palme Malinovsky Obfuscated Email tlf.: 20 86 19 94 og Ole Kristensen Obfuscated Email tlf.: 21 55 73 23

Kontakt en af de ovenstående BREF-tovholdere for at høre nærmere om de enkelte BREF-partnerskaber.