Ny praksis i forbindelse med import af affald til midlertidige behandlinger (R12 og R13 operationer)

29-03-2023
Import og eksport af affald

Miljøstyrelsen ændrer praksis vedrørende import af affald til R12 og R13 operationer for at sikre, at der er mulighed for efterfølgende behandling hos en eller flere aftagere.

Miljøstyrelsen ændrer praksis vedrørende import af affald til R12 og R13 operationer for at sikre, at der er mulighed for efterfølgende behandling hos en eller flere aftagere.

Miljøstyrelsen har i sin sagsbehandling af import af affald bemærket, at mulige aftagere, som fremgår på R12 og R13 skemaet, ikke altid er orienteret om, at de fremgår som aftagere på en notifikation, og der foreligger således ikke altid en aftale om at forestå den potentielle efterfølgende behandling.

Det medfører en risiko for, at det efterfølgende behandlingsanlæg på en R12 eller R13 operationen kan stå med affald, der ikke kan behandles som planlagt i henhold til notifikationen.

Fremover vil der sammen med anmeldelsen skulle medfølge en bekræftelse fra hvert af de efterfølgende behandlingsanlæg om, at de er bekendt med at kunne være potentiel aftager til den pågældende mængde og affaldsfraktion.

Denne praksis er dog ikke helt ny, da den eksisterer ved import af RDF (refuse derived fuel) affald til forbrænding i Danmark på en R13 operation. Affaldet sendes til en dansk virksomhed, der efterfølgende distribuerer affaldet til forskellige forbrændingsanlæg. I den forbindelse kræver Miljøstyrelsen allerede nu bekræftelse fra alle forbrændingsanlæggene om, at de ud fra deres miljøgodkendelse, kan behandle affaldet og har kapacitet til at modtage affaldet.   

En bekræftelse fra aftager af affaldet, kan i sin ordlyd udformes således:

”Vi bekræfter hermed at vores anlæg [NAVN PÅ ANLÆG] kan foretage en [D-KODE/R-KODE] inden for rammerne af vores miljøgodkendelse og har kapacitet og mulighed for at modtage [XXX ton], under EAK kode [xxxxxx] som er benævnt i notifikationsnummer [xxxxxx]”.

Bekræftelsen fra hvert anlæg må gerne forholde sig til flere anmeldelser samtidigt. Det skal blot fremgå klart af bekræftelsen, hvilke notifikationsnumre, der er omfattet.

Du kan læse mere om R12 og R13 operationer på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvis du har brug for yderligere information, kan du kontakte import/eksport teamet på 23 72 92 28 alle hverdage mellem kl. 9:00 – 15:00 eller ved at sende en mail til os på Obfuscated Email.