Ny kampagne klæder borgerne på til at sortere brugte tekstiler

15-03-2023
Borger

Fra den. 1. juli 2023 skal alle kommuner indsamle tekstilaffald som en ny affaldsfraktion. Men hvad er tekstilaffald egentlig, og hvad sker der med det, når det bliver indsamlet? Dette er fokus for en ny pakke af kommunikationsmaterialer, som nu er tilgængelig på affaldssorteringnytter.dk.

Når den nye affaldsfraktion for tekstil inden længe bliver udrullet, skal borgerne klædes på til at indtænke den nye fraktion. Derfor har Miljøstyrelsen udgivet en samlet pakke af kommunikationsmaterialer, som blandt andet skal gøre borgerne klogere herpå.

Hvad er tekstilaffald?

  • Slidte eller udtjente tekstiler som tøj, håndklæder og gardiner, der er hullede, slidte, plettede eller på anden måde ødelagt. Det kan også være en enlig sok, duge med rødvinspletter eller stofrester.
  • Det er ikke tekstiler, som er våde, mugne, jordslåede eller som indeholder uønskede stoffer, der kan give problemer i genanvendelsen. Det gælder for eksempel rester af maling, olie, sprit eller lignende. Disse hører til i restaffald.
  • Tekstilaffald er ikke det samme som tekstiler til genbrug. Vi har sendt tøj til genbrug i over 40 år – det skal vi blive ved med. Derfor skal tøj og tekstiler, som andre kan få glæde af, fortsat afleveres til genbrug.

Tekstilaffald kan blive til nye tekstilprodukter

Når borgerne afleverer deres tekstilaffald, bliver det afhentet og kørt til et sorteringsanlæg. Her sorteres tekstilaffaldet i fibertyper og farver. Fibre behandles via mekanisk og kemisk genanvendelse, hvorefter det kan blive til nye tekstilprodukter som eksempelvis isolering, bilsæder, klude og tøj.

Teknologierne for genanvendelse udvikles i takt med, at tekstilaffaldet indsamles, og på den måde skaber vi et marked for, at flere tekstiler kan genanvendes. Derfor er det også vigtigt, at alle sorterer deres udtjente tekstiler som tekstilaffald. Indsamlingen hjælper til, at genanvendelsesteknologierne kan skaleres, og at udtjente tekstiler kan blive til nye produkter.

Baggrund for materialet

Med affaldsbekendtgørelsen fra januar 2021 er der kommet nationale, strømlinede sorteringskriterier. Vi sorterer allerede i ni fraktioner, og fra d. 1. juli 2023 skal vi også særskilt frasortere tekstilaffald. Formålet er, at affaldet bliver behandlet miljømæssigt korrekt, og at ressourcerne i videst muligt omfang bliver genanvendt og indgår i fremstillingen af nye produkter.

Baggrunden for kommunikationsmaterialet er derfor at klæde borgerne på til at skulle sortere til tekstilaffaldsfraktionen. Sorteringskriterierne er blevet opdateret med konkretiseringer og flere eksempler. Der er blevet udarbejdet et beslutningstræ, som gør det nemmere at vurdere sit tøj eller tekstil og hvilken af de tre strømme, det skal sorteres i. Kategorien tekstiler til genbrug er blevet opdateret og har fået tydeliggjort, at det ikke er tekstilaffald ved at kommunikere genbrugspiktogrammet på en t-shirt hængende på en bøjlestang.

Materialets indhold

Som en del af kommunikationsmaterialet til kommunerne er der udarbejdet fire opslag med tilhørende GIF (korte interaktive videoer) til brug på sociale medier. En af dem handler om affaldets rejse, og hvad tekstilaffaldet kan blive til.
Derudover er der også SoMe-opslag, der introducerer piktogrammet, de tre tekstilstrømme (genbrug, tekstilaffald og restaffald) og årsagen til at vi skal sortere tekstil.

Kommunikationsmaterialet er særligt tiltænkt kommunerne, som vil kunne tilgå det til eget brug på affaldssorteringnytter.dk.