NOVANA 2021: Bliv klogere på naturens tilstand

03-03-2023
Natur NOVANA Vandmiljø

Læs rapporten for NOVANA 2021 og fagrapporterne for blandt andet kystvande, arter, vandløb, søer og luftkvalitet.

Foto: Miljøstyrelsen

NOVANA-rapporterne er baseret på Miljøstyrelsens overvågning af natur og vandmiljø i det såkaldte NOVANA-program.

De væsentligste resultater i de faglige delrapporter har tidligere være præsenteret for en række interessenter den 19. januar 2023.  

LÆS NYHEDEN: Nye tal for naturens og miljøets tilstand 2021

De faglige delrapporter er udarbejdet af Aarhus Universitet og Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS) på nær punktkilderapporten, som Miljøstyrelsen udarbejder.

Læs samlerapporten 2021 og de faglige delrapporter på Aarhus Universitets hjemmeside, GEUS hjemmeside og punktkilderapporten på Milijøstyrelsens hjemmeside eller her:

NOVANA. Tilstand og udvikling – faglig sammenfatning 2021

Vandløb 2021- stoftransport

Landovervågningsoplande 2021

Søer 2021

Marine områder 2021

Arter 2021 /Netrapportering: novana.au.dk

Fugle 2020-2021 / Netrapportering: http://novana.au.dk/fugle/

Atmosfærisk deposition 2021

Luftkvalitet 2021

Punktkilder 2021

Grundvandsovervågning 1989 - 2021Resume: https://www.geus.dk/Media/638134363075051227/Resume%20Grundvand%201989-2021.pdfBilag: Bilag 1989-2021.pdf (geus.dk)

 

 

Vandløbsøkologidelen af vandløbsrapporten er forsinket. Den offentliggøres hurtigst muligt på Aarhus Universitets hjemmeside.