Miljøstyrelsen har beslaglagt tusindvis af ulovlige puff bars

22-03-2023
Kemikalier

Miljøstyrelsen beslaglægger i stigende grad puff bars og væsker til e-cigaretter, der indeholder så højt et nikotinindhold, at de kan være sundhedsskadelige

Beslaglagte puff bars med ulovlige smagsvarianter. Foto: Kemikalieinspektionen.
Beslaglagte puff bars med ulovlige smagsvarianter. Foto: Kemikalieinspektionen.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har de seneste måneder beslaglagt 12 forsendelser i samarbejde med Toldstyrelsen, som tilsammen indeholdt 5961 ulovlige puff bars. Desuden er der blevet beslaglagt seks forsendelser, der hver især indeholdt én flaske med ren nikotinvæske.

Vi har observeret en bekymrende stigning i importen af ulovlige puff bars og andre giftige nikotinprodukter, så vi opfordrer til, at man afholder sig fra at købe produkterne - både fordi produkterne er ulovlige, og fordi de er sundhedsskadelige og afhængighedsskabende, lyder det fra Kim Holm Boesen, kontorchef i Kemikalieinspektionen.

Kemikalieinspektionen observerer også en stigning i import af e-cigaretter med et nikotinindhold, der overstiger grænserne herfor, og det kan derfor være sundhedsskadende at bruge dem.

Import af puff bars og nikotinholdige væsker er ulovligt, da de pågældende produkter har et meget højt nikotinindhold (50mg/ml) som betyder, at produkterne er omfattet af nationale giftregler. Nikotin er i henhold til den harmoniserede klassificering jf. CLP-forordningen klassificeret som giftig. Det skyldes, at nikotin er giftigt ved indtagelse, hudkontakt eller indånding, og blandinger vil ved et nikotinindhold på bare få procent også blive klassificeret som giftige.

Efterspørgslen stiger

Efterspørgslen på puff bars er steget kraftigt, siden de nye regler for e-cigaretter er trådt i kraft.

Den. 1. april 2022 blev det forbudt i Danmark at sælge væsker til e-cigaretter med andre smage end tobak og mentol. Siden da er efterspørgslen på aromatiserede e-væsker steget kraftigt, og salget fra udenlandske leverandører er fulgt med. Den øgede efterspørgsel registreres nu også på Toldstyrelsens lokationer rundt i landet, hvor der observeres en kraftig stigning i importen af disse produkter.

Særligt er puff bars indeholdende nikotinholdig væske med ulovlige smagsvarianter hurtigt blevet populære på det illegale marked - især blandt børn og unge.

Nikotin er skadeligt for børn og unges hjerneudvikling og er særdeles afhængighedsskabende. Det er derfor nødvendigt med en øget indsats for at dæmme op for børn og unges brug af nikotinholdige produkter.

Som en del af 'Kemiindsatsen 2022 - 2025' er der fokus på kemikalieeksponering af børn og unge, så derfor gennemfører Kemikalieinspektionen i 2023 en koordineret kontrolindsats i samarbejde med Toldstyrelsen med løbende pakkepostkontroller, hvor der vil være fokus på ulovlig import af puff bars med nikotin og nikotinholdige væsker.

Fornyelig blev der i DR’s forbrugerprogram Kontant sat fokus på problemet med puff bars. Udsendelsen kan du finde her: https://www.dr.dk/drtv/episode/kontant_-puff-bars-_-nikotin-til-boern_364700

For yderligere information

Kontakt venligst Kemikalieinspektionen på Obfuscated Email eller kontorchef Kim Holm Boesen på 21625966.