Miljøstyrelsen forlænger frist for indberetning i SJI og udfyldelse af IPM-skema

24-03-2023
Pesticider

Jordbrugernes frist for at indberette oplysninger om forbrug af pesticider og for at udfylde skema med spørgsmål om IPM udsættes fra 31. marts til 14. april 2023. Det sker for at imødekomme stort arbejdspres hos planteavlskonsulenter i forbindelse med implementering af den ny EU-landbrugsreform.

Miljøstyrelsen har i år valgt at udsætte fristen for jordbrugernes indberetning af forbrug af pesticider i IT-systemet SJI (sprøjtejournalindberetningen) til 14. april og dermed give jordbrugere og deres konsulenter 14 dage ekstra til at nå denne opgave.

Årsagen til udsættelsen er et ønske fra erhvervet, idet der for tiden opleves et særligt stort arbejdspres hos planteavlskonsulenterne foranlediget af implementering af den nye CAP-reform om landbrugsstøtte. Reformen medfører, at der på de enkelte bedrifter skal implementeres mange nye regler og tiltag, der kan medføre store ændringer for mange jordbrugere. Ændringerne tager tid for konsulenterne at bistå jordbrugerne med, og det medfører, at det er vanskeligt også at nå at bistå dem med indberetning af oplysning om deres pesticidforbrug i SJI.

Først når data er indberettet i SJI, kan jordbrugerne udfylde IPM-skemaet, et skema med 14 spørgsmål, der skal øge fokus på IPM-tiltag på bedriften. Derfor udsættes fristen for udfyldelse af dette skema også til 14. april.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til indberetning i SJI eller til udfyldelsen af IPM-skemaet, kan du rette henvendelse til Miljøstyrelsens informationscenter: 

E-mail: Obfuscated Email, tlf.: 72 54 44 66 (man - tors kl. 9.30 - 16.00 og fredag kl. 9.30 - 15.00)

Vær dog opmærksom på, at Miljøstyrelsen holder lukket i hele påskeugen.