Mange netbutikker sælger- eller reklamerer for ulovlige algemidler

06-03-2023
Kemikalier Tilsyn og håndhævelse

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har undersøgt salget af ulovlige algemidler, og knap halvdelen af de undersøgte forhandlere overholder ikke reglerne.

Foto: Colourbox

Grønne alger på fliser og terrasser kan være genstridige, og i foråret går mange i gang med at fjerne dem. Men flere af produkterne på det danske marked er ikke godkendte.

Derfor har Kemikalieinspektionen ført kontrol med netbutikker på 14 danske hjemmesider. Kontrollen viste, at 35 produkter enten var ulovlige eller blev markedsført som algebekæmpelsesmidler, selvom de ikke er godkendt hertil. Kemikalieinspektionen har gjort forhandlerne opmærksom på, at de skal rette op på overtrædelserne. Der blev desuden givet påbud i forhold til fem produkter om, at skiltningen skal ændres og/eller produkterne skal tilbagetrækkes.

Fire virksomheder er desuden blevet meldt til politiet, fordi disse tidligere har overtrådt loven.  

Inspektionen har også været på kontrol i 11 butikker. På baggrund af denne kontrol er der givet et enkelt påbud til en butik, fordi butikken markedsførte et rengøringsmiddel til algebekæmpelse, uden midlet var godkendt til formålet.

Tilbudsaviser for april måned er ligeledes blevet gennemgået for at se nærmere på, hvordan algebekæmpelsesmidler bliver markedsført. Her blev dog ikke fundet nogen overtrædelser.

Hvordan kan jeg se, om et middel er godkendt?

Det er kun tilladt at anvende godkendte algemidler til algebekæmpelse. De godkendte midler kan genkendes på, at de har et registreringsnummer på etiketten, hvorpå der også står, hvordan produktet skal anvendes. Produkterne kan findes i Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddeldatabase, som du finder her: https://mst.dk/kemi/database-for-bekaempelsesmidler/bmd/

Bekæmpelsesmidler har til formål at slå planter og dyr ihjel, og oftest består de af farlige kemikalier. Derfor er der i Danmark og resten af EU indført en godkendelsesordning af bekæmpelsesmidler, som skal beskytte dig og miljøet, og den betyder, at myndighederne har vurderet, om midlet virker, og om det er sikkert at bruge. Den vurdering er ikke foretaget, hvis du anvender et middel, som ikke er godkendt. Vær derfor meget opmærksom på, at det heller ikke er lovligt at købe et bekæmpelsesmiddel på nettet fra eksempelvis UK, USA eller Kina.

Kemikalieinspektionens kontrolkampagnen kan du finde her: https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/tilsynskampagner/kampagner-2022/kontrolkampagne-paa-algemidler/

Du kan også læse en tidligere nyhed fra 2021 om Kemikalieinspektionens fokus på algeområdet: https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2022/mar/der-bruges-stadigvaek-for-mange-ulovlige-algebekaempelsesmidler/

Yderligere oplysninger

Kontakt venligst funkionsleder Hanne Holst Linulf på tlf. 41782005 / Obfuscated Email

Hvad betyder ulovlig markedsføring?

Med ulovlig markedsføring menes der, at det er ulovligt at reklamere for et algemiddel, der ikke er godkendt. Derudover er det ulovligt for forhandlere at anbefale lovlige rengøringsprodukter til algebekæmpelse som eksempelvis rengøringsmidler til havemøbler eller fliser, da de ikke er godkendt til bekæmpelse af alger.