Kommunens rolle i beholderkontrolordningen er nu nævnt på Miljøstyrelsens hjemmeside

10-03-2023
Landbrug

Teksten om gyllebeholderkontrolordningen er opdateret på Miljøstyrelsens hjemmeside. Nu fremgår det i beskrivelsen af beholderkontrolordningen, at det er kommunen, der er tilsynsmyndighed. Det er bl.a. kommunens rolle at følge op på kontrolrapporterne, når de modtager dem. I den tidligere tekst var kommunens rolle som tilsynsmyndighed i forhold til kontrollen af beholderne ikke nævnt.

Kommunens rolle er allerede beskrevet i vejledningen til husdyrgødningsbekendtgørelsen. Den reviderede tekst om beholderkontrolordningen henviser derfor til afsnittet herom i vejledningen til husdyrgødningsbekendtgørelsen.