Informationsbrev om vandløb, vådområder og lavbund - 3. marts 2023

03-03-2023
Vandmiljø

Information vedrørende ansøgningsrunden for vådområde- og lavbundsprojekter

Ansøgningsrunden for Landbrugsstyrelsens vådområde- og lavbundsprojekter åbner senere

Ansøgningsrunden for 2023 åbner senere, da der mangler afklaringer i tilskudsordningen.

Kommuner og Naturstyrelsens lokale enheder har de seneste år kunnet søge tilskud til Landbrugsstyrelsens vådområde- og lavbundsprojekter i februar eller marts.

Ansøgningsrunden for 2023 åbner dog senere, da der mangler afklaring af enkelte elementer i tilskudsordningen.

Landbrugsstyrelsen melder åbningsdatoen ud, så snart denne kan fastlægges.

I 2023 er det muligt at søge tilskud til kvælstofvådområdeprojekter og lavbundsprojekter, mens du først kan søge fosforvådområdeprojekter i 2024.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsen på tlf. 33 95 80 00 eller e-mail: Obfuscated Email

For yderligere information kontakt Tilskud, Miljøstyrelsen

Informationsbrevet udsendes af Vandprojektgruppen i Miljøstyrelsens Tilskudsenhed. Besøg også vores sider under vandprojekter.