Informationsbrev om vandløb, vådområder og lavbund - 2. marts 2023

02-03-2023
Vandmiljø

Reserver dagen! Temadag om udtagningsordninger 1. juni 2023

Miljøstyrelsen inviterer i samarbejde med Landbrugsstyrelsen og Naturstyrelsen til fælles temadag om udtagningsordningerne Klima-Lavbund, Lavbundsprojekter og Kvælstofvådområder.

På temadagen vil du få præsenteret nyt om ordningerne fra de tre styrelser, du vil kunne stille spørgsmål til ordningerne, og der vil være mulighed for at møde kolleger fra andre dele af landet.

Der vil i løbet af dagen være spændende oplæg bl.a. fra Thor Hjarsen, projektleder og seniorbiolog i Hempel Fonden, som vil fortælle om deres nye store naturgenopretningsprojekt, samt nyt fra styrelserne - herunder præsentation af det nye kortværktøj til udtagning.

Dagen henvender sig til kommuner, konsulenter, rådgivere og private lodsejere med interesse i udtagningsprojekter.

Temadagen afholdes i Odense Koncerthus, som ligger i gåafstand fra stationen. Der er også mulighed for parkering mod betaling i p-kælder lige under bygningen. Endeligt program udsendes snarligt, hvor der også kommer mere information om tilmelding.

 

For yderligere information kontakt Tilskud, Miljøstyrelsen

Informationsbrevet udsendes af Vandprojektgruppen i Miljøstyrelsens Tilskudsenhed. Besøg også vores sider under vandprojekter.