Flere PFAS er nu blevet begrænset i EU

01-03-2023
Kemikalier PFAS

En ny gruppe af PFAS er fra den 25. februar 2023 blevet forbudt at fremstille, markedsføre og anvende.

En gruppe af langkædede PFAS (C9-C14 PFCA) er nu blevet forbudt i EU, bortset fra visse tidsbegrænsede undtagelser. Undtagelserne gælder blandt andet for brandslukningsskum, men med flere krav, for eksempel at alle udslip opsamles ved afprøvning.

Gruppen består af PFOA lignende stoffer, som har sammenlignelige miljø- og sundhedseffekter. Stofferne er svært nedbrydelige i naturen (persistent) og ophobes i fødekæden (bioakkumulerende). To af stofferne (PFNA og PFDA) er derudover skadelige for mennesker, da de blandt andet kan skade det ufødte barn og mistænkes for at være kræftfremkaldende.

Enhver, som sælger eller importerer produkter, der indeholder C9-C14 PFCA, salte heraf og C9-C14 PFCA-beslægtede forbindelser, har ansvaret for, at reglerne overholdes, sådan som det fremgår af lovgivningen.

Mange har hørt om det omfattende forslag vedrørende anvendelsesbegrænsning af alle PFAS i EU. Forbuddet af de omtalte PFAS i denne nyhed blev påbegyndt før det store forslag om PFAS i EU, og derfor træder forbuddet i kraft nu.

Læs faktaark om de seks PFAS, deres salte og beslægtede forbindelser, som nu er blevet forbudt.

Yderligere oplysninger

AC-tekniker Peter Juhl Nielsen, Miljøstyrelsen, Obfuscated Email, tlf. 21 15 30 67.

 

FAKTA

PFAS vurderes problematiske, da alle stofferne er svært nedbrydelige eller kan nedbrydes til svært nedbrydelige stoffer (med få undtagelser), mange er mobile i vandmiljøet, nogle PFAS er også skadelige og kan ophobes i planter, dyr og mennesker. Om de bedst undersøgte PFAS ved man, at de kan medføre sundhedseffekter såsom, effekter på leveren og immunsystemet, lavere fødselsvægt og effekter på fertiliteten og/eller det ufødte barn. Endvidere mistænkes de også for at være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende.

Læs mere om de tidsbegrænsede undtagelser for C9-C14 PFCA i lovteksten(eur-lex.europa.eu)

Læs mere om PFAS og lovgivningen af PFAS (mst.dk)

Læs mere om arbejdet med begrænsning af alle PFAS  (mst.dk)