Ændring af pesticidafgiften

31-03-2023
Pesticider

Folketinget har vedtaget Skatteministeriets lovforslag om ændring af afgift på bekæmpelsesmidler. Lovændringen medfører en reduktion i basisafgiften og en forøgelse af belastningsafgiften for den differentierede pesticidafgift.

Som følge af Lov nr 330 af 28/03/2023 reguleres pesticidbelastningsafgifterne for en række kemiske pesticid-produkter pr. 1. april 2023. Afgiften er reguleret for alle kemiske pesticid-produkter, der er godkendt pr. 1. april 2023 samt ophørte produkter, der har frist for salg i detailleddet efter 1. april 2023. De regulerede afgifter kan ses i følgende oversigt. Oversigten er gældende indtil de regulerede afgifter fremgår af Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddeldatabase, hvilket forventes at ske d. 11. april 2023. Databasen kan tilgås her: https://mst.dk/kemi/database-for-bekaempelsesmidler/bmd/

Ændringen i afgiften udmønter en del af den politiske aftale for Sprøjtemiddelstrategi 2022-2026. Følgende fremgår af den politiske aftale:

”Som et middel til at opfylde målsætningen omlægges pesticidafgiften for at gøre det mere attraktivt at bruge sprøjtemidler med lav belastning af miljø og sundhed. Der foretages en provenuneutral omlægning af afgiften med en nedsættelse af basisafgiften til 20 kr. per kg aktivstof og en forhøjelse af belastningsdelen til 140 kr. 

Afgiften ændres således at basisafgiften, som i dag udgør 52,75 kr. pr. kg eller liter aktivstof reduceres til 20 kr. Afgiften for belastning, der benyttes til beregning af afgiften for både sundhedsbelastning, miljøeffektbelastning og miljøadfærdsbelastning, øges fra 112,88 kr. til 140 kr.

Dermed forøges afgiften på pesticidernes belastning, hvorimod basisafgiften reduceres. Formålet med ændringen er, at det vil blive mere attraktivt at bruge pesticider med lav belastning af sundhed og miljø og dermed fastholdes ønsket om en adfærdsregulerende effekt.

Biocider og mikrobiologiske pesticid-produkter er belagt med en værdiafgift og reguleres derfor ikke. Miljøstyrelsen henviser til Skatteministeriet for eventuelle generelle spørgsmål til afgiften.