Ændring af bekendtgørelse om sprøjtejournal

01-03-2023
Pesticider

Den 1. marts 2023 træder en ny sprøjtejournalbekendtgørelse i kraft. Blandt de væsentligste ændringer er definitionerne og præcisering af hvem der skal indberette forbrug af plantebeskyttelsesmidler.

Med ændringen af bekendtgørelsen indgår der nu en tydelig definition af, hvilke typer virksomheder, der er pligtige til at indberette deres forbrug af plantebeskyttelsesmidler i Miljøstyrelsens IT-system SJI.

Pligten til at indberette gælder for virksomheder med:

  • Professionelle brugere, der anvender plantebeskyttelsesmidler på en jordbrugsvirksomhed, hvor der dyrkes landbrugsafgrøder på et samlet dyrket areal på 10 ha eller derover og
  • Professionelle brugere, der anvender plantebeskyttelsesmidler på et gartneri (det vil sige virksomheder, der blandt andet dyrker grøntsager, frugt, bær, prydplanter, krydderurter eller planteskolekulturer), der har en årlig momspligtig omsætning for det senest afsluttede regnskabsår på 50.000 kr. eller derover.

Desuden er definitionen af jordbrugsvirksomheder og gartnerier præciseret i bekendtgørelsens § 2, ligesom det nu er tydeligt beskrevet, hvad der er omfattet af landbrugsafgrøder.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2023.

Læs bekendtgørelsen her.