240 hektar ny urørt skov på vej i private skove

20-03-2023
Natur Skovbrug

Biodiversiteten kan fremover udfolde sig frit i 39 urørte skove.

Arkivfoto. Miljøstyrelsen

Naturen får lov at udvikle sig vildt i 39 private skove. Størrelsen på de enkelte projekter varierer fra små projekter på størrelse med 10 parcelhusgrunde (en hektar eller 10.000 kvadratmeter) og op til større projekter på knap 30 hektar.  

”Der er stor interesse for tilskud til privat urørt skov. De 240 hektar ny privat urørt skov der er på vej i år er godt nyt for de mange insekter, svampe og fugle, der trives med store gamle og døde træer. Når den urørte skov bliver rigtig gammel opstår, der lysninger, med andre planter og dyr, og det giver alt sammen mulighed for vilde naturoplevelser” siger kontorchef Bettina Helle Jensen fra Miljøstyrelsen.

Formålet med tilskudsordningen til urørt skov er at bevare og fremme biodiversiteten i de privatejede skove. Tilskuddet er målrettet private skove med potentilale for store naturværdier og aftalen gælder i al fremtid. 

Stop for skovhugst

Miljøstyrelsen har udbetal i alt 27,9 mio. kroner til at dække indtægterne fra salg af træ, som skovejerne går glip af.

Hvis man er nysgerrig efter at komme ud og se urørte skovarealer i de privatejede skove, så gælder de almindelige adgangsregler. Det vil blandt andet sige, at man frit kan bevæge sig afsted til fods i dagtimerne på veje og stier.

Den næste ansøgningsrunde for tilskud til privat urørt skov åbner i april 2023.

Læs mere om tilskud til urørt skov