Sagsbehandlingsstatistik for husdyrsager i 2022

26-05-2023
Landbrug

Kommunernes gennemsnitlige sagsbehandlingstid for husdyrsager i 2022 er steget i forhold til 2021. Miljøtilladelser efter husdyrbruglovens § 16 b er faldet til 4,0 måneder. Målet er stadig, at flere af miljøtilladelserne afgøres på under 90 dage.

På baggrund af stigende sagsbehandlingstider inviterer Miljøstyrelsen til webinar for at øge vidensdeling på husdyrområdet.

I 2022 afgjorde kommunerne 804 sager om miljøgodkendelse eller miljøtilladelse til husdyrbrug efter den nuværende husdyrbruglov. Sagsbehandlingstiden er opgjort til 5,4 måneder som gennemsnit af nettosagsbehandlingstid for alle sagstyper og alle kommuner.

For de mindre husdyrbrug med miljøtilladelse efter husdyrbruglovens § 16 b er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid faldet til 4,0 måneder i 2022. 90 dages fristen, der er gældende for afgørelser efter § 16 a, stk. 4 og § 16 b, er i 2022 overholdt i 53 % af sagerne.  

For de store husdyrbrug afgjort efter § 16 a, stk. 1 og 2 er der ikke en fast tidsfrist. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er steget til 7,3 måneder i 2022 for afgørelser efter § 16 a, stk. 1 og 2.

Ud over den nuværende husdyrbruglov er der truffet 2 afgørelser (§§ 10 og 11) efter den tidligere husdyrgodkendelseslov.

 

På baggrund af de seneste års stigende sagsbehandlingstider for husdyrsager har Miljøstyrelsen aftalt med KL, at invitere til webinar om husdyrområdet for at øge vidensdeling på området. Tirsdag den 7. juni 2023. Link til invitationen: https://husdyrvejledning.mst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2023/maj/miljoestyrelsen-og-kommuner-inviterer-til-webinar-om-husdyrsager/

 

Se opgørelsen af sagsbehandlingstider samt tidligere opgørelser via linket herunder:

https://mst.dk/erhverv/landbrug/sagsbehandlingstider/