Ring 1812 hvis du har ramt et dyr i trafikken

03-05-2023
Jagt og jagttegn

Hvert år bliver mere end 40.000 større dyr påkørt på vejene, og når dyret ikke dør straks, men løber væk, risikerer det at lide længe. Nu skal en oplysningskampagne ruste bilisterne til at klare situationen.

Når du ringer til Dyrenes Beskyttelses Vagttelefon på 1812, kan du få hjælp af en professionel schweisshundefører, som finder og afliver det sårede dyr. sårede dyr.

Det kan være en voldsom oplevelse at ramme et dyr, som løber ud foran bilen, og foråret er højsæson for påkørsler af især hjortevildt. Hvert år bliver mere end 40.000 større dyr påkørt. Sammenstødet er fatalt for dyret, det kan gå hårdt ud over trafikanten, og bilen bliver i mange tilfælde totalskadet.

Derfor lancerer Miljøstyrelsen sammen med Vejdirektoratet, Naturstyrelsen, Schweiss-registret og Dyrenes Beskyttelse en oplysningskampagne i maj.

Kampagnen skal skærpe opmærksomheden på trafiksikkerheden i forbindelse med påkørsler og fortælle bilisterne, at de kan ringe til Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral på 1812, hvis de har ramt et dyr, som ikke er dødt ved påkørslen.

Få hjælp af en hundefører

Vagtcentralen kan tilkalde en schweisshundefører, der med sin specialtrænede hund opsporer skadet hjortevildt og afliver dyret, så det ikke lider unødigt. Schweiss-registret er finansieret af Miljøstyrelsen, og Naturstyrelsen varetager de praktiske opgaver med at koordinere de ca. 180 hundeføreres indsats.

”Det er vigtigt, at vi nu både får sat fokus på, hvordan bilisterne undgår at køre dyr ned på vejene og på, hvordan man skal agere, hvis man har ramt og skadet for eksempel et rådyr,” siger Jens Skovager Østergaard, kontorchef i Miljøstyrelsen.

Det brede samarbejde om kampagnen skal sikre, at flere bilisterne lærer vagttelefonens nummer – 1812 – at kende, og bliver klar over, at de skal ringe hurtigt, hvis de har ramt et dyr.

”For at hundeføreren og hunden kan få de bedste muligheder for at finde det skadede dyr, er det helt afgørende, at stedet for påkørslen er tydeligt afmærket i vejrabatten, og at billisten kan kontaktes på telefon af hundeføreren for yderligere detaljer,” siger skovrider i Naturstyrelsen Ulrik Lorenzen, som leder Schweiss-registeret.

Postkort og streamers

Som en del af kampagnen vil der fra onsdag den 3. maj ligge postkort og streameres til bilisterne på udvalgte rastepladser rundt om i landet. Streameren er beregnet til at markere det sted, hvor man har påkørt dyret, og hvor schweisshunden kan opfange færten af det. Postkortet har en liste over det, man skal huske at gøre i situationen og nummeret på Dyrenes Beskyttelses Vagttelefon.

Begge dele kan med fordel få plads i handskerummet, så det er lige ved hånden, hvis uheldet er ude, og et dyr pludselig dukker op på kørebanen foran bilen.

Bilisterne kan også selv gøre meget for at mindske risikoen for at påkøre et dyr. Det vigtigste er at sætte hastigheden ned, så snart man ser hjorte-vejskiltet eller kører gennem et skov- eller markområde og være særligt opmærksom, når det er mørkt.

Når man kører i det åbne land, er det dyrs aktiviteter i vejkanten, man skal holde øje med. Hvis det sker, at et dyr løber ud på vejen foran bilen, skal man desuden undgå pludselige undvigemanøvrer og meget hårde opbremsninger af hensyn til egen og andre trafikanters sikkerhed.

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Jens Skovsager Østergaard, Miljøstyrelsen:
Tlf.:72 54 25 01, Obfuscated Email

Skovrider Ulrik Lorenzen, Schweiss-registret.
Tlf. 21 41 86 46,Obfuscated Email

Schweiss-sekretariatet, Naturstyrelsen,
Tlf.: 93 59 70 80 Obfuscated Email

Husk hvis du påkører et dyr:

• Parkér uden for kørebanen
• Tænd bilens advarselsblink
• Brug sikkerhedsvest, når du står på vejen
• Fjern kun et dødt dyr fra kørebanen, hvis det kan være årsag til, at andre forulykker 
• På motorveje – MÅ DU IKKE STANDSE. Kør fra, når det er muligt. Ved alvorlig skade på bilen, hold da ind i nødsporet

Husk nummeret

  • Ring 1812 hvis du har ramt et dyr, som er løbet væk fra stedet
  • Ring 112 ved personskade
  • Ring 8020 2060 til Trafikcenteret på motorvej med stærk trafik

Downloads

Plakat: Påkørt dyr 

Flyer: Påkørt dyr

Vidste du...

De største kronhjorte, vi har i Danmark, kan veje op til 180 kg. Når en bil rammer et dyr af den størrelse med 60 mt/t, svarer det til at bilen bliver ramt med en kraft af en fem tons tung elefant.