Miljøstyrelsen miljøgodkender det første fuldskala PtX anlæg i Danmark

16-05-2023
Miljøvurdering Grøn virksomhed Industri

Miljøstyrelsen giver i dag den første miljøgodkendelse til et fuldskala Power-to-X (PtX) anlæg i Danmark. Godkendelsen er givet til Solar Park Kassø ApS, der ønsker at etablere et anlæg til produktion af 32.000 tons e-metanol om året i Aabenraa Kommune. Solar Park Kassø ApS ejes af European Energy.

Danmarks første fuldskala Power-to-X anlæg skal producere metanol, som forventes anvendt som CO2 neutralt brændstof til Mærsks containerskibe. Det vil endvidere blive brugt til at producere mere bæredygtig plastik til Lego og Novo Nordisk. Anlægget forsynes med vedvarende energi fra den nærliggende Kassø Solpark, der er den største solpark i Nordeuropa.

PtX-branchen er i sin spæde opstart men samtidig i hastig udvikling, og det stiller krav til kompetence- og vidensopbygning hos både virksomheder, rådgivere og myndigheder.

Miljøstyrelsen er meget glade for at kunne understøtte den grønne omstilling ved at meddele miljøgodkendelse til Solar Park Kassø ApS. Godkendelsesprocessen har været udfordrende, da PtX anlægget er det første fuldskalaanlæg til produktion af e-metanol herhjemme,” siger kontorchef Morten Rickers Østergaard fra Miljøstyrelsen.

Miljøpåvirkningerne er behandlet i en offentlig miljøvurderingsproces, hvor borgere, interesseorganisationer og myndigheder har haft mulighed for at komme med input. Som en del af godkendelsesprocessen er risikoen for større uheld på anlægget blevet undersøgt grundigt efter reglerne for risikovirksomheder. Miljøstyrelsen har godkendt risikoforholdene på anlægget i tæt samarbejde med Arbejdstilsynet, Beredskabsstyrelsen, Brand og Redning Sønderjylland og Syd- og Sønderjyllands Politi.

PtX-anlæg er store el-forbrugere, og det har givet anledning til at undersøge, hvordan større PtX-virksomheder kan arbejde systematisk for at opnå en bedre energieffektivitet.

”I miljøgodkendelsen til Solar Park Kassø ApS stiller vi krav om, at virksomheden skal indføre et energiledelsessystem på anlægget, så virksomheden vedvarende og systematisk arbejder for at optimere processer og udnytte overskudsvarmen fra procesanlægget. Vi forventer at stille lignende krav på andre større PtX-anlæg i fremtiden,” siger kontorchef Morten Rickers Østergaard.

Miljøstyrelsen har i sin miljøgodkendelse endvidere fastsat en række krav til begrænsning og overvågning af miljø- og risikopåvirkningerne fra anlægget. Det er på den baggrund Miljøstyrelsens vurdering, at PtX anlægget kan drives på stedet uden at, der er væsentlige gener for omgivelserne og miljøet.

Solar Park Kassø ApS forventer at påbegynde produktionen af e-metanol på anlægget primo 2024.

Miljøgodkendelsen kan ses her. 

For yderligere information kontakt venligst Morten Rickers Østergaard, kontorchef i Miljøstyrelsen, på mobil: 41 96 94 09.