Forlængelse af dispensation til at anvende flydende kunstgødning uden anvendelse af ureaseinhibitor

01-05-2023
Landbrug

Dispensationen til at jordbrugsvirksomheder kan anvende Flex Fertilizer System ApS’ flydende kunstgødning uden anvendelse af ureaseinhibitor er forlænget indtil 1. juli 2023.

Miljøstyrelsen har ved afgørelse den 28. april 2023 forlænget dispensationen til, at jordbrugsvirksomheder kan anvende flydende kunstgødning fra virksomheden Flex Fertilizer System ApS, uden anvendelse af ureaseinhibitor og uden nedfældning, nedbringning inden 4 timer eller ved placering i forbindelse med såning på nærmere angivne vilkår. Dispensationen er forlænget til den 1. juli 2023. Se afgørelse om forlængelse  og selve afgørelsen her.

Den første midlertidige dispensation er meddelt den 31. januar 2020. Dispensationen er senere forlænget ad flere omgange.

Dispensationen gælder alene anvendelse af produkter fra virksomheden Flex Fertilizer System ApS, CVR-nr. 36080760.

Du kan læse mere om krav, der begrænser ammonaikfordampning fra udbringning af kunstgødning i Husdyrvejledningen i vejledningen til gødningsanvendelsesbekendtgørelsen på dette link: https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/goedningsanvendelses-bekendtgoerelsen/2-anvendelse-af-goedning/#16