Tilskud til formidling om jagt fordelt til tre foreninger

06-01-2023
Jagt og jagttegn

Miljøstyrelsen har fordelt en pulje på 1,5 mio. kr. som støtte til formidling om bæredygtig jagt og vildtforvaltning til Danmarks Jægerforbund, Foreningen af Danske Buejægere og Stående Jagthunde i Danmark.

Formidlingspuljen støtter bl.a. foreningsblades formidling om bæredygtig jagt og vildtforvaltning. Foto: Colourbox.

Tre danske foreninger for jægere har fået tilsagn om støtte på til sammen 1,5 millioner kroner fra jagttegnsmidlerne. Støtten skal gå til formidling af viden om bæredygtig jagt og vildtforvaltning i foreningsblade og via digitale medier, m.v. i 2023. Det er resultatet af en ansøgningsrunde, som sluttede inden jul.

Miljøstyrelsen havde modtaget tre ansøgninger, da fristen udløb. De kom fra Danmarks Jægerforbund, Foreningen af Danske Buejægere og Stående Jagthunde i Danmark, som alle har opnået støtte.

Vilkår for støtte

For at komme i betragtning til støtte fra formidlingspuljen skal foreningerne være landsdækkende og have mindst 1000 betalende medlemmer. Støtten skal bruges til trykning af medlemsblade, porto og distribution. Desuden kan man få støtte til kameraudstyr, software og lignende, som skal bruges i formidlingsarbejdet.

Den støtteberettigede formidling kan for eksempel dreje sig om køb og brug af jagthunde, aktiv hundetræning, praktisk vildtpleje, våbenpleje eller om anskydninger, og hvordan man undgår dem, m.v.

Alle tilskudsberettigede modtagere får et grundtilskud på 40.000 kr. Tilskud derudover fordeles mellem ansøgerne proportionalt med antallet af betalende medlemmer.

Modtager af støtte fra formidlingspuljen 2023 Beløb i kr. 
Danmarks Jægerforbund, DJ 1.336.539
Stående Jagthunde i Danmark, SJH 105.736
Foreningen af Danske Buejægere, FADB 57.725
SUM  1.500.000