Private skoves mest værdifulde natur skal kortlægges

19-01-2023
Natur Skovbrug

Miljøstyrelsen har i 2022 undersøgt digitale data om private skove på jagt efter de mest naturmæssigt værdifulde områder. Nu er tiden kommet til at besøge skovene i virkeligheden.

Foto: Miljøstyrelsen

Flere tusinde ejere af privat skov får i den kommende tid brev i e-boksen fra Miljøstyrelsen. Budskabet er, at skovene i 2023 og 2024 får besøg af natureksperter på udkig efter de naturmæssigt særlig værdifulde skovarealer. Kortlægningen kan senere danne grundlag for frivillige aftaler om at beskytte den værdifulde skovnatur.

”De naturmæssigt særligt værdifulde skove er vigtige for biodiversiteten. Det kan være områder med store og gamle træer, våd skovbund og dødt ved. Her finder vi ofte mange forskellige og sjældne fugle, insekter og svampe” siger kontorchef Katrine Hahn Kristensen fra Miljøstyrelsen.  

Besøgene i skovene sikrer, at Miljøstyrelsen kortlægger de områder, som lever op til kriterierne for naturmæssigt særlig værdifuld skov, og at de afgrænses korrekt. Forud for besøgene er luft- og satellitfotos screenet digitalt og kombineret med offentligt tilgængelige data om skovenes jordbund, vand og terræn.

Ud fra screeningen forventes det, at ca. 30.000 hektar skov vil leve op til kortlægningens kriterier. Miljøstyrelsen kommer dog til at besøge mange flere hektar skovområder, da de naturmæssigt særligt værdifulde områder ofte er små og ligger spredt. Der er i alt knap 500.000 hektar privat skov i Danmark.

Læs mere om kortlægning af naturmæssigt særlig værdifuld skov.

Skovejernes forening bakker op

Kortlægningen i de private skove er koordineret tæt med skovejernes brancheorganisation Dansk Skovforening.

”Kortlægning af naturmæssigt særlig værdifuld skov på private arealer kan bidrage til større viden og indsigt om skovenes naturværdier. Det er vigtigt, at registreringen efterfølgende danner grundlag for at styrke biodiversiteten gennem frivillige aftaler med kompensation til ejerne,” siger Anders Frandsen, direktør i Dansk Skovforening.

Kortlægning forventes afsluttet i 2024. Den medfører ingen bindinger for skovens drift eller restriktioner for skovejeren.  

Link til ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Fakta: Naturmæssigt særlig værdifuld skov er kortlagt i de offentlige skove

I 2016 og 2017 blev kortlægningen af naturmæssigt særligt værdifuld skov på offentlige arealer gennemført, og her blev i alt 6.191 hektar naturmæssigt særlig værdifuld skov kortlagt.

Fakta: Naturmæssigt særlig værdifuld skov i skovloven

Ved revision af skovloven i 2004 blev der indført bestemmelser om dels at kortlægge EU-skovnaturtyper og levesteder for arter i skov indenfor Natura 2000-områderne (§ 15), dels at registrere andre naturmæssigt særligt værdifulde skove end dem, der er omfattet af kortlægningen efter § 15 (§ 25). Dette projekt kortlægger dermed ikke allerede kortlagt Natura 2000-skov eller bevaringsværdige registrerede (tinglyste) egekrat (§ 26).

Læs nyheden: Nu begynder kortlægningen af særlig natur i private skove