Nye gebyrer for pesticid- og biocidansøgninger

26-01-2023
Biocider Pesticider

Gebyrerne for pesticid- og biocidansøgninger er justeret fra d. 1/1-2023

Gebyrerne for sagsbehandling af ansøgninger om pesticid- og biocidgodkendelser er blevet justeret i den seneste opdatering til bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen.

 

Gebyrerne for sagsbehandling af ansøgninger om pesticid godkendelser justeres med den årlige PL-regulering jf. Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsens § 55.

Gebyrerne for sagsbehandling af ansøgninger om biocid godkendelser er justeret for at afspejle de faktiske omkostninger, der er forbundet med vurdering af ansøgningerne, og skal balancere over en fireårig periode.

De nye takster er gældende fra 1. januar 2023 og kan ses i bilag 4 (biocidgebyr) og bilag 5 (pesticidgebyr) i den nye udgave af bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen der trådte i kraft 1. januar 2023.