Ni nye farlige kemikalier tilføjet til EU's kandidatliste

18-01-2023
Kemikalier

De ni nye tilføjede stoffer kandidatlisten anvendes blandt andet i flammehæmmere, maling, blæk og i papirproduktion og de er tilføjet listen på grund af kræftfremkaldende, hormonforstyrrende og lignende problematiske egenskaber.

EU’s kandidatliste indeholder kemikalier, som er særligt problematiske for mennesker eller miljø. Listen er opdateret med ni nye stoffer og indeholder nu i alt 233 stoffer og stofgrupper. De nye stoffer anvendes blandt andet i flammehæmmere, maling, blæk og i papirproduktion og de er tilføjet listen på grund af kræftfremkaldende, hormonforstyrrende og lignende problematiske egenskaber.
Se de ni nye tilføjede stoffer på ECHA hjemmeside

Informationspligt hvis varen indeholder stoffer fra kandidatlisten
Hvis en virksomhed sælger en vare med et kemikalie fra EUs kandidatliste, kan den være forpligtet til at informere kunderne om at kemikaliet findes i den vare, de har fået leveret. Man kan også være forpligtet til at informere det europæiske kemiagentur, ECHA, via en indberetning til deres SCIP database.

Alle interesserede kan følge med i hvilke stoffer, der er under vurdering til at blive optaget på kandidatlisten i ECHAs Register over SVHC-hensigter. Se videre på ECHAs hjemmeside 

 

FAKTA

Relevans for din virksomhed
Find ud af om reglerne har betydning for din virksomhed på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor du kan læse mere om kandidatlisten, den såkaldte informationspligt og SCIP databasen. Læs mere

Om EU's kandidatliste
Kandidatlisten er en liste over kemiske stoffer, som anses for at være særlig problematiske for menneskers sundhed eller miljøet. De kaldes også ofte for SVHC-stoffer (Substances of Very High Concern). Det er f.eks. stoffer, der er hormonforstyrrende, kræftfremkaldende, skadelige for forplantningen eller svært nedbrydelige. ECHA opdaterer løbende listen med nye stoffer. Du kan til enhver tid se antallet af stoffer på kandidatlisten på Det Europæiske Kemikalieagenturs hjemmeside. Læs videre