Miljøstyrelsen undersøger anvendelsen af PFAS-holdigt brandøvelsesskum

31-01-2023
Borger Kemikalier PFAS

Miljøstyrelsen har undersøgt hvor mange brugere af brandøvelsespladser, som anvender PFAS-holdigt brandslukningsskum til brandøvelser i Danmark. 66 er kontaktet, 44 har svaret, og fem bruger stadigvæk PFAS-holdigt brandslukningsskum.

Miljøstyrelsen har i en ny undersøgelse kortlagt anvendelsen af brandslukningsskum på brandøvepladser fra kommunalt beredskab, industri, lufthavne, forsvaret og brandskoler. I den forbindelse er i alt 66 brugere af brandøvepladser kontaktet med henblik på at afklare, hvor udbredt anvendelsen af PFAS-holdigt brandslukningsskum på øvepladserne er, samt hvilke udgifter og udfordringer en udfasning til fordel for PFAS-frit brandslukningsskum er forbundet med.

I undersøgelsen svarede 44 respondenter, at de bruger skumvæske til øvelser, og at mange bruger PFAS-frit brandslukningsskum. 11% (5 af 44) af respondenterne svarede, at de bruger PFAS-holdigt brandslukningsskum til brandøvelser, 34% (15 af 44) svarede, at de altid har brugt PFAS-frit brandslukningsskum, mens 55% (24 af 44) svarede, at de har udfaset PFAS-holdigt brandslukningsskum til fordel for PFAS-frit brandslukningsskum.

38% (9 af 24) af de respondenter, som har erfaring med udfasning af PFAS-holdigt brandslukningsskum har angivet, at de ikke oplevede nogle barrierer i forbindelse med konverteringen. 33% (8 af 24) oplevede højere indkøbspris, mens 13% (3 af 24) oplevede omstilling og udskiftning af udstyr samt behov for omskoling og træning i brug af nyt udstyr som en barriere.

Læs publikationen PFAS i brandslukningsskum. En kortlægning af skumvæsker til øvelser

Yderligere oplysninger 

Peter Juhl Nielsen, Miljøstyrelsen,Obfuscated Email, tlf. 21 15 30 67

 

FAKTA

Tidligere har PFOS været anvendt i brandslukningsskum, men efter et forbud mod anvendelse af PFOS i brandslukningsskum i 2011, er der sket en konvertering til PFAS-frie produkter eller produkter som indeholder andre PFAS. Dette har ført til en løbende udfasning af PFAS i brandslukningsskum. Siden 2011, er der kommet regulering af PFOA og C9-C14 PFCA (sidstnævnte begrænsning træder i kraft d. 25 februar 2023), mens der arbejdes på anvendelsesbegrænsning af PFHxS, PFHxA, samt en generel begrænsning af alle PFAS til anvendelse i brandslukningsskum, som forventes at træde i kraft i 2024/25.

Ud over den generelle begrænsning af PFAS i brandslukningsskum, har Danmark, Tyskland, Holland, Sverige og Norge indsendt et forslag til Det Europæiske Kemikalieagentur om anvendelsesbegrænsning af alle PFAS. Forslaget publiceres den 7. februar 2023.

Læs mere om forslaget til anvendelsesbegrænsning

Læs mere om PFAS