Miljøstyrelsen efterspørger projektidéer om IPM og præcisionsteknologi

10-01-2023
Pesticider

Har du forslag til projekter, der kan øge anvendelsen af integreret plantebeskyttelse (IPM) samt sprøjte- og præcisionsteknologi, kan du inden den 2. februar indsende projektidéer til Miljøstyrelsen

I Sprøjtemiddelstrategi 2022-2026 er der afsat midler til indsatser, der kan øge anvendelsen af IPM-metoder, herunder sprøjte- og præcisionsteknologi. Formålet er at reducere pesticidbelastningen samt forebygge udvikling af resistens mod pesticider.

Miljøstyrelsen inviterer derfor relevante parter til at indsende projektidéer, som:

1. Bidrager til at fremme udvikling, afprøvning og anvendelse af IPM, herunder øget rådgivning og formidling om metoder og principper for IPM.

2. Bidrager til at fremme udvikling, afprøvning og anvendelse af præcisionsteknologi - herunder øget brugervejledning og formidling om anvendelse af præcisionsteknologi med det formål at reducere pesticidforbruget.

Miljøstyrelsen ønsker særligt forslag til projekter inden for nedenstående emner, men andre idéer er også velkomne:

IPM

Opfølgning på hvordan en bekæmpelsesindsats har virket, særligt anvendelsen af sprøjtevinduer.

  • Øget udbredelse af kendskab og tillid til varslingssystemer og skadetærskler med henblik på at øge brugen af dem.
  • Reduktion af pesticidforbrug ved anvendelse af sortsblandinger.
  • Undersøgelse af specifikke afgrøders evne til at kompensere for angreb af skadevoldere og dermed dokumentere, at pesticidanvendelse ikke er nødvendig ved angreb under visse skadetærskler.

Præcisionsteknologi

  • Projekter der kan bidrage til øget ibrugtagning af tilgængeligt udstyr/teknologi samt rådgivning, videndeling, formidling, undervisning, netværksdannelse, erfaringsudveksling og lignende om brug af sprøjte- og præcisionsteknologi, der kan reducere pesticidforbruget.
  • Projekter der kan bidrage med erfaringsindsamling, afprøvning, demonstration og dokumentation af effekt og økonomiske gevinster ved brug af sprøjte- og præcisionsteknologi.

Proces

Projektidéer sendes til Miljøstyrelsen ved at udfylde skabelonen, der findes via linket nedenfor senest d. 2. februar 2023.

Miljøstyrelsen vil herefter blandt de modtagne projektforslag udvælge konkrete projekter og indhente tilbud på udførelsen af dem eller sende projektet i udbud.

FAKTA

Der er en pulje på 1,5 millioner kr. til finansiering af projekter i 2023. I årene 2024-2026 vil der være en pulje på 2,5 mio. kr. årligt. Der kan fremsendes idéer til både et- og flerårige projekter og til små lokale projekter med få parter, såvel som lidt større projekter med mange parter.

Skabelon til brug for indsendelse af projektidé findes via linket her.

Projektidéer sendes til følgende mail adr.: Obfuscated EmailObfuscated Emailog anfør ”IPM projektidé om …” i mailens emnefelt.

Læs mere om status vedr. sprøjte- og præcisionsteknologier og barrierer for øget anvendelse af disse i den nyligt offentliggjorte rapport Miljøstyrelsens hjemmeside her.

Spørgsmål kan rettes til:

Bettina Gylden, Pesticider og Biocider, tlf. 30 71 61 56, mail: Obfuscated Email

Gitte Hallengreen Jørgensen, Pesticider og Biocider, tlf. 21 43 98 12, mail: Obfuscated Email