Lad skraldet ligge

12-01-2023
Affald NOVANA Vandmiljø

For at få det rigtige indtryk af mængden af affald, beder Miljøstyrelsen strandgæster om ikke at opsamle slikpapir og andet skrald på en række forsøgsstrande.

Nyt skilt på stranden ved Skagen, der beder strandgæster om at lade skraldet ligge. Foto: Miljøstyrelsen

Hvor mange plastikflasker, ispinde, haglpatroner og andet affald skyller op på strandene?

For at blive klogere på det spørgsmål, har Miljøstyrelsen, Kommunernes Internationale Miljøorganisation (KIMO) og forskere fra Aarhus Universitet en usædvanlig henstilling til danskere på strandtur: Lad affaldet ligge! Henstillingen gælder dog kun otte forsøgsstrande, der hver for sig er 100 meter lange (se kortet nedenfor).

”Det er måske overraskende, at vi i Miljøstyrelsen beder folk om at lade papir, plastik, dåser og andet affald ligge, men hvis skraldet bliver samlet op af forbipasserende, så undervurderer vi problemet med affaldet”, siger kontorchef Berit Borksted fra Miljøstyrelsen.

På forsøgsstrandene indsamler forskerne affaldet fire gange årligt. Ved at undersøge de forskellige typer af affald, får man et billede af, hvor affaldet kommer fra.

Forsøgsområderne på Skagen-, og Nymindegab Strand, er markeret med et skilt i hver ende. Strandene er de mest besøgte af forsøgsområderne, og her er derfor størst risiko for, at strandgæster samler affaldet op.

Lang vej til et rent hav

Affald i havet kan udgøre en risiko for havets dyr, fx hvis de spiser plastik eller bliver viklet ind i affaldet. Det opskyllede affald generer også strandgæster og turister. 

Læs mere den seneste rapport om affald på danske strande

Miljøstyrelsen har registreret affald på strande siden 2015, og tendensen for mængden af affald er generelt svagt faldende på overvågningsstrandende.

”EU har defineret, at en god miljøtilstand forudsætter, at antallet af affaldsgenstande ved affaldsregistreringer generelt ligger under 20 pr. 100 meter strand. Ud fra denne definition er der et stykke vej for de danske strande, før der opnås god miljøtilstand”, siger Berit Borksted.

På strande ved Nordsøen og Skagerrak blev der i 2021 fundet cirka 350 stykker affald pr. 100 meter. Cirka en tredjedel af affaldet var relateret til fiskeriaktiviteter, typisk stumper af reb og tov. Ved Kattegat var der cirka 250 affaldsgenstande pr. 100 meter, og ud over mere almindeligt plastaffald var der også meget affald relateret til jagt. I Østersøområdet var mængden af affald noget lavere med cirka 50 stykker pr. 100 meter.

 


Kortet viser strandene i det nationale overvågningsprogram for marint affald i 2021. Fremover indsamles der også affald på Gudmindrup Strand syd for Sjællands Odde og Brøndby Strand ved Køge bugt. De nye skilte opstilles på Skagen- og Nymindegab Strand. 

Havstrategidirektivet forpligter EU-landene til at overvåge affald på strande.