Forslag om begrænsing af PFAS indsendt til EU

13-01-2023
Kemikalier Borger PFAS

Miljøstyrelsen har - i samarbejde med myndigheder fra Tyskland, Holland, Sverige og Norge - udarbejdet og indsendt et forslag til en anvendelsesbegrænsning af PFAS til Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)

Det nye begrænsningsforslag bliver publiceret af ECHA den 7. februar 2023 og vil være et af de mest omfattende forslag i EU’s historie.

Danmark og myndighederne i fire andre lande har siden januar 2020 arbejdet på et forslag om anvendelsesbegrænsning af PFAS i EU.  Landene har undersøgt anvendelsen af PFAS og stoffernes påvirkning af mennesker og miljø, og der er afholdt to offentlige høringer for at indhente oplysninger fra interessenter omkring anvendelsen af stofferne.

PFAS (per-og polyfluoralkylforbindelser) er kendetegnende ved, at stofferne eller deres nedbrydningsprodukter er persistente og dermed meget langsomt nedbydelige i naturen. Mange PFAS kan også transporteres over store distancer, for eksempel via luft- eller havstrømme, være bioakkumulerende eller mobile i vandmiljøet og derudover kan flere være skadelige for miljøet og/eller menneskers helbred.

Der er identificeret op imod 12.000 PFAS, som har forbindelse til produktion og anvendelse af industrielt udstyr og produkter til professionelle og forbrugere. PFAS anvendes blandt andet på grund af deres kemikalie- og varme resistens samt vand- og smudsafvisende egenskaber. Stofferne anvendes eksempelvis i tekstiler, imprægneringsmidler, elektronik og maling. PFAS ser også stor anvendelse i industrielle aktiviteter såsom i hårdforkromning, som smøremidler og i produktion af for eksempel plast.

Forslaget offentliggøres den 7. februar

ECHA foretager den nødvendige administrative kontrol af forslaget, inden det offentliggøres den 7. februar 2023. På dagen for forslagets offentliggørelse vil der blive afholdt en hybrid (fysisk og online) pressebegivenhed, hvor danske og udenlandske medier får mulighed for at stille spørgsmål til myndighederne fra de lande, som har indsendt forslaget.
Det er alene akkrediterede journalister, der kan deltage og deltagelse kræver forhåndsregistrering.

Behandling af forslaget fortsætter i EU

ECHA’s videnskabelige udvalg for risikovurdering (RAC) og socioøkonomiske analyser (SEAC) vil i marts 2023 gennemgå forslaget til anvendelsesbegrænsnings for at vurdere, om det følger EU kemikalielovgivningens (REACH) juridiske krav. Hvis kravene er opfyldt, vil de to udvalg begynde deres evaluering af forslaget.

Fra den 22. marts 2023 er der planlagt en seks måneders høring af forslaget, hvor der den. 5. april 2023 vil være et informationsmøde om forslagets fremadgående proces, og hvor deltagerne i høringen, har mulighed for at stille spørgsmål.

Efter den offentlige hørring, vil RAC og SEAC udarbejde hver deres vurdering af forslaget til anvendelsesbegrænsning, som bliver sendt til Den Europæiske Kommission, der i samarbejde med EU’s medlemslande, beslutter sig for en eventuel begrænsning af PFAS.

Tidslinjen for begrænsningsforlaget kan ses i denne animation  

Når begrænsningsforslaget er publiceret den 7. februar, vil de tilhørende dokumenter bliver tilgængelige på ECHA’s hjemmeside.

Mere information om processen kan findes på ECHA’s hjemmeside. Spørgsmål i forbindelse med begrænsningsprocessen kan sendes til ECHA på Obfuscated Email .

Yderligere information

Funktionsleder Grete Lottrup Lotus, Miljøstyrelsen, Obfuscated Email,
tlf. 24 59 23 71